Webkamery

Pozrite si "ONLINE" zábery z našej obce

 

Turistika

Náučný chodník Monkova dolina-Kopské sedlo

 

Ako nás nájdete

Podrobná mapa obce Ždiar

Slávnostné uvítanie novonarodených detí
Fotogaléria
11. mája 2016 sme slávnostne privítali medzi seba nových občanov, ktorí sa narodili v roku 2015. Po úvodných slovách Ing. Veroniky Pitoňákovej si pre najmenších a ich rodičov pripravili program deti z materskej a základnej školy. Po vystúpení sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavol Bekeš, ktorý deťom aj rodičom poprial do ďalšieho života veľa šťastia, zdravia a radosti.
 
Pozvánka
Pozvánka a program
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar pozýva na Valné zhromaždenie podielnikov Urbariátu dňa 29.05.2016 o 11.00 hod. do Goralskej karčmy.
 
Výlet dôchodcov
Obec organizuje výlet pre našich dôchodcov dňa 25. mája 2016 na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, na Trenčiansky hrad a hrad Čachtice. Odchod zo Ždiaru 5:00 hod., predpokladaný príchod o 22:00 – 22:30 hod.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.č.: 4498182, 4498100, 4680044, poplatok: 5,00 €
 
Obnova verejného osvetlenia obce Ždiar
Fotogaléria
Obec Ždiar uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR na projekt: „Obnova verejného osvetlenia obce Ždiar“, kód výzvy KaHR-22VS-1501.
Projekt NFP je spolufinancovaný Európskou úniou a poskytovateľ poskytne 95% z celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 214 909,43 Eur, kde obec zabezpečí 5% z vlastných zdrojov. Realizáciou projektu sa dosiahne nižšie hodnoty elektrického príkonu osvetľovacej sústavy, odstránia sa nedostatky časti siete verejného osvetlenia.
 
Oznam
Obec Ždiar oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že zvoz TKO 12. mája 2016 sa uskutoční bez kontrolných lístkov.
 
Uvítanie novonarodených detí v roku 2015
Obec Ždiar privíta do života obce novonarodené deti v roku 2015 dňa 11.5.2016 o 14.00 hod. na starom obecnom úrade.
 
 
Aktuálna teplota

15,5 °C

Grafy teplôt

Najnovšie správy

Zvoz TKO v mesiaci máj: 12.5. 26.5. (štvrtok), separovaný zber: 13.5. (piatok)


 

Obec Ždiar Vám ponúka kalendár podujatí pripravovaných pre občanov a návštevníkov našej obce.
 
Múzeum
Interaktívna maľovaná mapa Ždiar
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Privat u Terky

TOP služby

Robo Burger
Profi drill
Stolarstvo Domino
Konzum ABC
Gorals s.r.o.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
1 Hosť

LV SERVIS.SK