Udalosti v kocke
Milí rodičia a priatelia školy, Tlačiť Email
Imagedovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu aktivít Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ v Ždiari formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť aktivity pre naše deti financované rodičovským združením. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.
Údaje o občianskom združení:
Názov
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ v Ždiari
Sídlo
ZŠ s MŠ v Ždiari, 059 55 Ždiar 255
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo
42090105
Bankový ústav
Poštová banka
Číslo účtu
20317806/6500
 
 
 
Materská škola - zápis detí na predprimárne vzdelávanie Tlačiť Email
ImageRiaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ždiari oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2011/2012 sa bude konať od 15.2. do 15.3.2011. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca preberie u zástupkyne pre MŠ.
 
Reprezentačný ples Goralov 2011 Tlačiť Email
Fotogaléria (Štefan Kundla), www.slovenskerekordy.sk

ImageV sobotu dňa 12. februára 2011 sa konal 2. ročník Reprezentačného plesu Goralov v hoteli Magura. Na plese sa stretli krojovanci všetkých vekových kategórií. 102 krojovaných účastníkov plesu vytvorili rekord, ktorý bol zapísaný do Slovenskej knihy rekordov. O zábavu do rána sa postarali goralská muzika, členovia FSk Goral a hudba PEPE BAND.

Touto cestou chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsob podporili goralský ples.

 
Preteky v zjazdovom lyžovaní Tlačiť Email
27. februára 2011

ImageZákladná škola s materskou školou v Ždiari v spolupráci s obcou Vás pozýva na preteky v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa uskutočnia v nedeľu dňa 27. februára 2011 v areáli SkiCentrum Strednica.
Prezentácia od 10.oo do 11.oo hod.


Kategórie:
Žiacke kategórie 1.-9. ročník
Kategória od 16 rokov do 25 rokov (muži, ženy)
Kategória od 26 rokov do 45 rokov (muži, ženy)
Kategória od 46 rokov (muži, ženy)

Štartovné: 2 € (žiaci ZŠ bez poplatku)
 
Valentínsky večer Tlačiť Email
 
Vyplácanie nájmu za pozemky Tlačiť Email
ImageFirma K+P EKOKRM, s.r.o. (pán Klimek) v nedeľu dňa 27.02.2011 od 13.00 hod. na Obecnom úrade v Ždiari bude vyplácať nájom vlastníkom pozemkov, ktorí majú s firmou uzatvorenú zmluvu.
 
Vážení ubytovatelia, Tlačiť Email
ImageVaše ubytovacie zariadenie je publikované na oficiálnych web stránkach Obce Ždiar www.zdiar.sk. V prípade záujmu prezentácie aj v kalendárnom roku 2011 je povinnosť zaplatiť poplatok do 28. februára 2011 do pokladne Obce Ždiar alebo prevodným príkazom na účet obce.
Výška poplatkov:
priváty a chaty: 16,60 €
penzióny: 26,60 €
hotely: 33,20 €

Údaje pri platbe prevodným príkazom:
číslo účtu: 27127562/0200
VS: 2011
KS: 0308
Suma: poplatok podľa ubytovacieho zariadenia
ŠS: (súpisné číslo Vášho ubytovacieho zariadenia)
 
Oznamovacia povinnosť Tlačiť Email
ImageObec Ždiar, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe...upozorňuje prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ubytovateľov, predajne, reštaurácie...) , že prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára obci (Obecnému úradu v Ždiari) údaje za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok 2010. Táto povinnosť vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Príloha č. 1 VZN obce Ždiar č. 1/2008
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik
Penzión Tatry
Privat u Terky
Penzión Perla

TOP služby

Profi drill
Wild Park
Gorals s.r.o.
Robo Burger
Stolarstvo Domino

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
2 Hostí

LV SERVIS.SK