Udalosti v kocke
Milí rodičia a priatelia školy, Tlačiť Email
Imagedovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu aktivít Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ v Ždiari formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť aktivity pre naše deti financované rodičovským združením. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.
Údaje o občianskom združení:
Názov
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ v Ždiari
Sídlo
ZŠ s MŠ v Ždiari, 059 55 Ždiar 255
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo
42090105
Bankový ústav
Poštová banka
Číslo účtu
20317806/6500
 
 
 
Materská škola - zápis detí na predprimárne vzdelávanie Tlačiť Email
ImageRiaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ždiari oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2011/2012 sa bude konať od 15.2. do 15.3.2011. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca preberie u zástupkyne pre MŠ.
 
Reprezentačný ples Goralov 2011 Tlačiť Email
Fotogaléria (Štefan Kundla), www.slovenskerekordy.sk

ImageV sobotu dňa 12. februára 2011 sa konal 2. ročník Reprezentačného plesu Goralov v hoteli Magura. Na plese sa stretli krojovanci všetkých vekových kategórií. 102 krojovaných účastníkov plesu vytvorili rekord, ktorý bol zapísaný do Slovenskej knihy rekordov. O zábavu do rána sa postarali goralská muzika, členovia FSk Goral a hudba PEPE BAND.

Touto cestou chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsob podporili goralský ples.

 
Preteky v zjazdovom lyžovaní Tlačiť Email
27. februára 2011

ImageZákladná škola s materskou školou v Ždiari v spolupráci s obcou Vás pozýva na preteky v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa uskutočnia v nedeľu dňa 27. februára 2011 v areáli SkiCentrum Strednica.
Prezentácia od 10.oo do 11.oo hod.


Kategórie:
Žiacke kategórie 1.-9. ročník
Kategória od 16 rokov do 25 rokov (muži, ženy)
Kategória od 26 rokov do 45 rokov (muži, ženy)
Kategória od 46 rokov (muži, ženy)

Štartovné: 2 € (žiaci ZŠ bez poplatku)
 
Valentínsky večer Tlačiť Email
 
Vyplácanie nájmu za pozemky Tlačiť Email
ImageFirma K+P EKOKRM, s.r.o. (pán Klimek) v nedeľu dňa 27.02.2011 od 13.00 hod. na Obecnom úrade v Ždiari bude vyplácať nájom vlastníkom pozemkov, ktorí majú s firmou uzatvorenú zmluvu.
 
Vážení ubytovatelia, Tlačiť Email
ImageVaše ubytovacie zariadenie je publikované na oficiálnych web stránkach Obce Ždiar www.zdiar.sk. V prípade záujmu prezentácie aj v kalendárnom roku 2011 je povinnosť zaplatiť poplatok do 28. februára 2011 do pokladne Obce Ždiar alebo prevodným príkazom na účet obce.
Výška poplatkov:
priváty a chaty: 16,60 €
penzióny: 26,60 €
hotely: 33,20 €

Údaje pri platbe prevodným príkazom:
číslo účtu: 27127562/0200
VS: 2011
KS: 0308
Suma: poplatok podľa ubytovacieho zariadenia
ŠS: (súpisné číslo Vášho ubytovacieho zariadenia)
 
Oznamovacia povinnosť Tlačiť Email
ImageObec Ždiar, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe...upozorňuje prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ubytovateľov, predajne, reštaurácie...) , že prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára obci (Obecnému úradu v Ždiari) údaje za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok 2010. Táto povinnosť vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Príloha č. 1 VZN obce Ždiar č. 1/2008
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik

TOP služby

Wild Park
Robo Burger
Profi drill
Stolarstvo Domino
Gorals s.r.o.

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
1 Hosť

LV SERVIS.SK