Udalosti v kocke
Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice Ždiar Tlačiť Email
ImageObec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt: „Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice Ždiar“, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Projekt NFP je spolufinancovaný Európskou úniou. Celkové investičné výdavky na realizáciu projektu sú vo výške 265 240,47 Eur, z čoho obec zabezpečuje vlastné zdroje projektu výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít. Práce na výstavbe hasičskej zbrojnice sa začali v mesiaci október 2011.

Ďalej...
 
Privítanie Mikuláša Tlačiť Email
ImageV predvečer sviatku svätého Mikuláša privítame v utorok 6. decembra 2011 o 16.00 hod. pred farským kostolom opäť po roku Mikuláša, ktorý príde s mikulášskou nádielkou pre naše deti a rozsvieti svetlá vianočného stromčeka.
 
Posedenie dôchodcov Tlačiť Email
23. novembra 2011,Fotogaléria

ImageV stredu 23. novembra 2011 sa uskutočnilo „Posedenie seniorov“ za účasti viac ako 130 dôchodcov. Pásmo básničiek a tancov pre svojich starých rodičov si pripravili deti z materskej a základnej školy pod vedením pani učiteliek. Na tomto stretnutí sme sa rozlúčili s pani Tomlanovou, ktorá končí s prácou terénnej sestry, ktorú robila pre našich najstarších. Za jej obetavosť sa za všetkých poďakoval starosta obce Pavol Bekeš. K našim najstarším sa prihovoril aj vdp. Miroslav Lettrich.
 
Stretnutie dôchodcov Tlačiť Email
ImageObec Ždiar pozýva dôchodcov na „Stretnutie seniorov“, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2011 o 14.00 hod. v Goralskej karčme.
 
Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Tlačiť Email
10.11.2011, Zákon č. 461/ 2011

ImageDňa 10.11.2011 sa v Spišských Hanušovciach konalo prípravné rokovanie k založeniu Oblastnej organizácie cestovného ruchu / Belianske Tatry – Zamagurie – Pieniny / v súlade s novelou zákona o podpore cestovného ruchu. Zákonom 461/2011 Z.z. sa zmenil a doplnil zákon 91/2010 Z.z.. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z.z. Na danom zasadnutí bol zvolený prípravný výbor: JUDr. Štefan Bieľak, Ing. Jozef Harabín , Ing. Pavol Bekeš, PhDR. Gacik Milan a Ľubomír Vnenčák, ktorý má pripraviť všetky podklady pre založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu do konca roka 2011.
 
Ovocno-zeleninové hody v materskej škole Tlačiť Email
4.11.2011, Fotogaléria

ImageDňa 4.11.2011 boli v MŠ ovocno-zeleninové hody. Deti si spoločne s pani učiteľkami pripravili drobné ovocné jednohubky a ovocný šalátik z exotického i domáceho ovocia. Spoločne si zaspievali ovocné pesničky a básničky a porozprávali sa prečo je ovocie zdravé.

Za prinesené ovocie rodičom patrí poďakovanie.

 
Darujte krv Tlačiť Email
ImageVážení rodičia, priatelia, známi,
v nedeľu 6.11.2011 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. v jedálni základnej školy bude možnosť darovať krv. Srdečne Vás pozývame, príďte darovať to najvzácnejšie. Darcami môžu byť občania vo veku od 18 do 60 rokov.
Ďakujeme!
 
Katarínska zábava Tlačiť Email
Združenie rodičov školy v Ždiari Vás pozýva na Katarínsku zábavu v hoteli Magura dňa 19.11.2011. Tešíme sa na spoločnú zábavu a zaujímavé ceny v tombole !
 
Zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne Tlačiť Email
ImageMinisterstvo pôdohospodárstava a rozvoja vidieka SR zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne. Zákaz platí do odvolania.

Viac informácií
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Apartmány Kamzík

TOP služby

Robo Burger
Ski Rent
Gorals s.r.o.
Wild Park
Profi drill

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK