Udalosti v kocke
Tatranská lyžiarska liga Tlačiť Email
Fotogaléria, Výsledky

ImageDňa 23.2.2012 v lyžiarskom stredisku Ski Centrum Strachan sa uskutočnilo 2. kolo TLL, ktorého usporiadateľom bola obec Ždiar a ZŠ s MŠ v Ždiari. V jednotlivých kategóriach nás vzorne reprezentovali: Katka Kriššáková, Dávid Pavlák, Patrik Svocák, Oliver Bachleda, Silvia Strachanová a ďalší...

Blahoželáme

 
5. ročník Hokejového turnaja Tlačiť Email
12. februára 2012, Fotogaléria

ImageV nedeľu 12. februára 2012 sa konal na Fare-Aréne 5. ročník Hokejového turnaja „O pohár starostu obce“, ktorý organizoval Farský úrad v spolupráci s obcou za účasti 5 mužstiev: CAPITALS ŽDIAR, VARIOCI, POWER KING, ORGANIZÁTORI STRACHAN TEAM, T. Javorina GRIZZLY.
Zápasy, ktoré sa odohrali systémom „každý s každým“ vyvrcholili víťazstvom družstva CAPITALS ŽDIAR vo finálovom zápase s VARIOKMI. O 3. a 4. miesto bojovali POWER KING a Tatranská Javoriny GRIZZLY. Najlepším strelcom sa stal Jaroslav Michalák ml. a najlmladším účastníkom turnaja sa stal Michal Dzilský. Veľké uznanie patrí brankárom Matejovi Kerekovi a Michalovi Tomaškovičovi, ktorí boli oporou všetkým mužstvám na ľadovej ploche.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí pripravovali a postarali sa o zdarný priebeh hokejového turnaja.

Výsledky:
1. miesto: CAPITALS Ždiar
2. Miesto: VARIOCI
3. miesto: POWER KING
4. Miesto: Tatranská Javorina GRIZZLY
5. miesto: ORGANIZÁTORI Strachan Team

 
Zrušená výročná členská schôdza DHZ Tlačiť Email
11.2.2012

ImageOznamujeme členom Dobrovoľného hasičského zboru v Ždiari, že členská schôdza dňa 11.2.2012 je zrušená.

Náhradný termín všetkým včas oznámime.

 
Výročná členská schôdza DHZ Ždiar Tlačiť Email
ImageV sobotu dňa 11. februára 2012 o 19.00 hod. sa uskutoční výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Ždiari v reštaurácii Ždiarsky dom.
 
Reprezentačný ples Goralov Tlačiť Email
4. februára 2012, Fotogaléria

ImageV sobotu dňa 4. februára 2012 sa konal 3.Reprezentačný ples Goralov v hoteli Magura. Na plese sa stretli krojovanci všetkých vekových kategórií a o skvelú zábavu do rána sa postarali goralská muzika a hudobná skupina Family.

Toto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí venovali cenu do tomboly a všetkým tým, ktorí svojou goralskou špecialitou obohatili švédske stoly.

Reportáže:

STV1
 
Hokejový turnaj 2012 Tlačiť Email
12. februára 2012 o 11.00 hod. Pravidlá
ImageObec Ždiar a Farský úrad v Ždiari organizuje dňa 12. februára 2012 o 11.00 hod. „Hokejový turnaj o pohár starostu obce“. Všetkých fanúšikov tohto športu pozývame na hokejové ihrisko za starú faru.
Prezentácia družstiev : 10.30 hod. na hokejovom ihrisku
Začiatok prvého zápasu : 11.00 hod.
Štartovné : 20,00 EUR – mužstvo (Všetkým účastníkom turnaja je známy ich zdravotný stav a na turnaj nastupujú na vlastnú zodpovednosť a dobrovoľne) 
ŠČAMBA v Bachledovej doline Tlačiť Email
1.3.2012 (štvrtok) o 14.00 hod.

ImageLyžiarske stredisko SkiBachledova – Deny Vás všetkých pozýva dňa 1.3.2012 (štvrtok) na vystúpenie ľudovo-humoristickej skupiny ŠČAMBA so začiatkom o 14.00 hod.
 
Kalamitný stav Tlačiť Email
ImageObec Ždiar vyzýva občanov, aby v tejto mimoriadnej situácii oteplenia nenechávali osobné autá na krajnici obecnej cesty, nakoľko kalamitný stav budeme odstraňovať do nočných hodín.
 
Nový cestovný poriadok SAD Poprad Tlačiť Email
ImageOd 1. marca 2012 je v platnosti nový cestovný poriadok SAD a.s.Poprad na linke Poprad – Ždiar – Lysá Poľana a späť.


703412, 706425
 
 
Vyplácanie nájmu za pozemky Tlačiť Email
ImageFirma K+P EKOKRM, s.r.o. (pán Majerský) v nedeľu dňa 19.02.2012 od 10.30 hod. na Obecnom úrade v Ždiari bude vyplácať nájom vlastníkom pozemkov, ktorí majú s firmou uzatvorenú zmluvu.
 
Výzva Tlačiť Email
ImageObec Ždiar vyzýva občanov, aby v tejto mimoriadnej situácii nevyhŕňali sneh na obecnú komunikáciu a do priekop, nakoľko obec nebude vedieť zabezpečiť prejazdnosť obecných ciest. Svojím konaním spôsobujete všeobecné ohrozenie našich spoluobčanov tým, že v prípade potreby sa nebude dať zabezpečiť rýchla pomoc.
 
Vážení ubytovatelia, Tlačiť Email
Imagevaše ubytovacie zariadenie je publikované na oficiálnych web stránkach obce Ždiar www.zdiar.sk. V prípade záujmu prezentácie aj v kalendárnom roku 2012 je povinnosť zaplatiť poplatok do 28. februára 2012 do pokladne Obce Ždiar alebo prevodným príkazom na účet obce.

Výška poplatkov:
priváty a chaty: 16,60 €
penzióny: 26,60 €
hotely: 33,20 €

Údaje pri platbe prevodným príkazom:
číslo účtu: 27127562/0200
VS: 2012
KS: 0308
Suma: poplatok podľa ubytovacieho zariadenia
ŠS: (súpisné číslo vášho ubytovacieho zariadenia)
 
 
Zápis detí do materskej školy Tlačiť Email
ImageRiaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari oznamuje, že od 15.2.2012 do 15.3.2012 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2012/2013.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže zákonný zástupca prevziať u zástupkyni MŠ Jany Svocákovej a vyplnené tlačivo doručiť do 15.3.2012. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude zákonnému zástupcovi doručené do 30 dní.

 
Fašiangová zábava v MŠ Tlačiť Email
3.2.2012, Fotogaléria

ImageHudba, spev, tanec, karnevalová výzdoba, sladkosti, toto všetko čakalo na deti z MŠ v Ždiari, ktoré v piatok 3.2.2012 prišli do materskej školy v karnevalových maskách. Včielka Maja s Vilkom ich čakali s pestrým zábavným programom. Po predstavení masiek sa veselo tancovalo na detskej diskotéke.
 
Oznamovacia povinnosť Tlačiť Email
Príloha

ImagePrevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý zdroj znečisťovania ovzdušia údaje za predchádzajúci kalendárny rok.

Vyzývame prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, aby ste oznámili v písomnej forme (tlačivo v prílohe) na obec Ždiar údaje potrebné k výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia za rok 2011 nasledovné:

1. názov a adresa prevádzkovateľa
2. adresa prevádzky
3. charakteristika zdroja znečisťovania (typ a výkon kotla)
4. údaje o spotrebe paliva - zemný plyn (m³)
- čierne (hnedé) uhlie (t)
- drevo
- vykurovacia nafta (t)
5. pri technologických celkoch - druh znečisťujúcej látky (m³)

Táto povinnosť Vám vyplýva z § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Na základe týchto údajov Vám bude vypočítaná výška ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Za nesplnenie si ohlasovacej povinnosti Obec Ždiar bude postupovať podľa § 8 zákona č. 401/1998 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení.

 
 
Výberové konanie Tlačiť Email
ImageRímskokatolícka cirkev, farnosť Ždiar vyhlasuje výberové konanie na ťažbu, zalesňovanie a predaj dreva v roku 2012.
Viac informácií: TU.
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Apartmány Kamzík

TOP služby

Gorals s.r.o.
Konzum ABC
Profi drill
Robo Burger
Wild Park

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
1 Hosť

LV SERVIS.SK