Udalosti v kocke
Vláčik Maguráčik Tlačiť Email
Plagát
Od apríla 2014 je počas letnej turistickej sezóny v prevádzke vláčik MAGURÁČIK - ždiarsky express, ktorý parkuje pri hoteli MAGURA v Monkovej doline.
Ďalej...
 
Obnova verejného osvetlenia obce Ždiar Tlačiť Email
Fotogaléria
Obec Ždiar uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR na projekt: „Obnova verejného osvetlenia obce Ždiar“, kód výzvy KaHR-22VS-1501.
Projekt NFP je spolufinancovaný Európskou úniou a poskytovateľ poskytne 95% z celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 214 909,43 Eur, kde obec zabezpečí 5% z vlastných zdrojov. Realizáciou projektu sa dosiahne nižšie hodnoty elektrického príkonu osvetľovacej sústavy, odstránia sa nedostatky časti siete verejného osvetlenia.
 
Posedenie seniorov Tlačiť Email
Fotogaléria
Vo štvrtok 24. apríla 2014 sa stretli dôchodcovia na Posedení seniorov. Pre svojich starých rodičov si pripravili program deti z materskej a základnej školy pod vedením pani učiteliek. Našim dôchodcom sa prihovoril Ing. Pavol Bekeš, starosta obce, Mgr. Ľubosláva Budzákova, riaditeľka školy a PhDr. Katarína Budzáková, hlavná sestra Spišskej katolíckej charity.
 
Veľkonočný pozdrav Tlačiť Email
Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar, slniečko a teplé dni nám prinesú ako krásny dar.

Želáme Vám krásne veľkonočné sviatky a radosť z každého prežitého jarného dňa.
 
Deň učiteľov Tlačiť Email
Fotogaléria
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo posedenie učiteľov ZŠ s MŠ dňa 28. marca 2014. Napriek všetkým ťažkostiam a náročnosti vyplývajúcej z tohto povolania je práca učiteľa naplnená tvorivosťou, pochopením, dobrom a múdrosťou. Za celoživotnú prácu a tvorivé pedagogické roky obec Ždiar ocenila učiteľov na dôchodku, bývajúcich v Ždiari, pamätnou medailou J.A.Komenského.
 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Apartmány Kamzík

TOP služby

Stolarstvo Domino
Robo Burger
Gorals s.r.o.
Wild Park
Konzum ABC

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK