Zmluvy 2017 Tlačiť Email
P.č. Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Zverejnené Platnosť Poznámka
01/2017 ARR PSK
Prešov
Dodatok č. k Zmluve o poskytovaní služieb podľa dodtku 10.1.2017 podľa zmluvy  
02/2017 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke - 18.1.2017 31.12.2017  
03/2017 URBA, s.r.o.
Košice
Zmluva o dielo 8.960,00 18.1.2017 30.06.2017  
04/2017 MJM Group, s.r.o.
Kurov 85
Zmluva o dielo 600,00 01.02.2017 31.03.2021  
05/2017 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva - 01.02.2017 11.02.2017  
06/2017 MsP Spišská Belá ZoD č. TKO 5/2017 príloha č. 1 zmluvy 01.02.2017 31.12.2018  
07/2017 SSC IVSC Košice Zmluva č. 268/6351/2017   20.03.2017 neurčito  
08/2017 ENECO, s.r.o. Prešov Zmluva č. 01/2017 5 460,00   30 dní po kolaudácii  
09/2017 RNDr. Peter Bohuš, Košice Zmluva o dielo 620,00 05.04.2017    
10/2017 Gmina Bukowina Tatranska Partnerská dohoda   05.04.2017 12 mesiacov od začatia prác  
11/2017 Občianske združenie Spolok goralského dedičstva Umluva o nájme 12,00/ročne 04.05.2017 neurčito  
12/2017 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č.VSN0806201502   15.05.2017 31.05.2017  
13/2017 VÚB, a.s. Bratislava Zmluva o termínovanom úvere   25.05.2017 28.02.2018  
14/2017 VÚB, a.s. Bratislava Zmluva o záložnom práve   25.05.2017    
15/2017 VÚB, a.s. Bratislava Dohoda   25.05.2017    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Zmluvy 2016 Tlačiť Email
P.č. Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2016 Penzión Strachan
Ždiar
Nájomná zmluva 220/mesačne 25.1.2016 30.04.2016  
02/2016 Ministerstvo hospodárstava SR
Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP 215 909,43   Centrálny register zmlúv
03/2016 Tatranská galéria v Poprade
Zmluva o výpožičke č. 1/2016 - 25.1.2016 31.12.2016
04/2016 SPP, a.s. Bratislava
Dodatok č. 03 1.2.2016 31.12.2018
05/2016 VSD, a.s. Košice
Zmluva o výpožičke č. 2120/2020/2015 - 22.2.2016 neurčito
06/2016 Komunálna poisťovňa
Poistná zmluva MV 92,00 /ročne 22.2.2016 neurčito
07/2016 SPP, a.s.
Bratislava
Zmluva o spolupráci 700,00 bez DPH 4.4.2016 31.12.2016
08/2016 VSD, a.s.
Košice
Kúpna zmluva 1941,60 4.4.2016  
09/2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP 204 163,96 02.04.2016 31.12.2015 Centrálny register zmlúv
10/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava

Zmluva č. 36085 3000,00 21.04.2016 31.08.2016
11/2016 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Poistná zmluva 197,69 29.04.2016 neurčito
12/2016 PVPS, a.s. Poprad Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vodné 1,0884/m3 bez DPH
stočné 1,0904/m3 bez DPH
14.05.2016 neurčito
13/2016 INSA, s.r.o. Sereď
MACH TRADE, s.r.o. Sereď

Zmluva prílohe č. 1 18.05.2016 neurčito
14/2016 Komunálna poisťovňa
Bratislava
Skupinové poistenie 24,66 25.05.2016 25.05.2016  
15/2016 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Zmluva o dielo č. 01/2016 16.344,00 31.05.2016 12 mesiacov  
16/2016 KRISTÍNA MISIC PLUS, s.r.o.
vajkovce

Zmluva 4.000,00 02.06.2016 14.8.2016  
17/2016 ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
Bratislava

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 5.284,26 02.06.2016 15 dní od doručenia výzvy na podpis zmluvy  
18/2016 ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
Bratislava
Zmluva č. VSN080620502 5.284,26 02.06.2016 neurčito  
19/2016 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Dodatok č. 1 k zmluve bez fakturácie 04.06.2016 12 mesiacov  
20/2016 Invest Leasing, s.r.o.
Prešov
ZoD č. 2/2016/IL 4700,00 11.06.2016 30.06.2016  
21/2016 Brantner Poprad, s.r.o.
Zmluva - 30.06.2016 30.06.2021  
22/2016 VSD, a.s. Košice
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - 18.7.2016 zápis do katastra  
23/2016 ZO SOZ
Kolektívna zmluva - 18.7.2016 31.12.2016  
24/2016 Ing. Cibulová Daniela
Banská Bystrica
Zmluva o auditorskej činnosti viď zmluva 18.7.2016 lpnenie za r. 2016-2017  
25/2016 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke vody 1,0884/m3+DPH 21.7.2016 neurčito  
26/2016 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke vody 1,0884/m3+DPH 21.7.2016 neurčito  
27/2016 PSK
Prešov
Zmluva č.423/2016/OK 1000,00 09.08.2016 14.8.2016  
28/2016 FS Magura Kežmarok Zmluva o účinkovaní 350,00 15.08.2016 14.08.2016  
29/2016 FS Frankovčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 50,00 15.08.2016 14.08.2016  
30/2016 FS Maguranka
Sp.Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 15.08.2016 14.08.2016  
31/2016 FS Oravan Nižná Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
32/2016 FS Ciardasie, Čierna Hora, Poľsko Zmluva o účinkovaní 125,00 15.08.2016 14.08.2016  
33/2016 FS RUTA, Lotyšsko Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
34/2016 FS Goral Ždiar Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
35/2016 DFS ŽDIARANČEK Ždiar Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
36/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluva 100,00 25.08.2016 14.08.2016  
37/2016 JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Zmluva o dielo 83 560,20 27.09.2016 30.08.2016  
38/2016 ENVIDOM
Bratislava
Zmluva čl. VI zmluvy 27.09.2016 neučito  
39/2016 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva   27.09.2016 14.08.2016  
40/2016 JUDr. Sidor Mandátna zmluva čl.II. zml. 27.09.2016 neurčito  
41/2016 Data Centrum
Bratislava
Zmluva o pripojení - 19.10.2016 neurčito  
42/2016 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva - 23.11.2016 25.11.2016  
43/2016 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 18 Eur/hod. 19.12.2016 30.04.2020  
44/2016 ARR PSK
Prešov
Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve
podľa dodatku 19.12.2016 pod+a zmluvy  
             
             
             

 
Zmluvy 2015 Tlačiť Email
Číslo zmluvy Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2015 Livonec, s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
Zmluva o poskytovaní služieb 84€/štvrťročne 08.01.2015 neurčito  
02/2015 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvarného diela č. 1/2015 - 04.03.2015 31.12.2015
03/2015 Mgr. Ivona Nosálová
Lekáreň Ždiar
Tatranská Lomnica
138
Zmluva o nájme 1262,76 11.03.2015 31.12.2016
04/2015 Obec Batizovce
Gerlachov
Lučivná
Mengusovce
Spišsaká Teplica
Štôla
Svit
Ždiar
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit podľa zmluvy 18.03.2015 podľa zmluvy
05/2015 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
Bardejov
Zmluva o dielo 18.725,94 08.04.2015 24 mesiacov
06/2015 Služby obce Ľubica, s.r.o.
Ľubica
Zmluva o zneškodnení odpadu č. 25/2015 viď zmluva 15.04.2015 neurčito
07/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o poskytnutí služieb viď zmluvu 30.04.2015 31.12.2017
08/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o dielo 2.496,00 30.04.2015 30.09.2015
09/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Rámcová zmluva podľa orílohy č. 1 zmluvy 30.04.2015 31.12.2017
10/2015 VSD, a.s. Košice Zmluva o pripojení 1512,00 06.05.2015 neurčito
11/2015 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny Zmluva o poskytovaní služieb _ 06.05.2015 neurčito
12/2015 AKU-TRANS, s.r.o.
Sereď
Dodatok č. 1 k Zmluve _ 06.05.2015 podľa zmluvy
13/2015 HARICH Production, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
Zmluva o vystúpení umelca 1460,00 06.05.2015 08.08.2015
14/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80/m2 06.05.2015 30.06.2017
15/2015 DHZ Ždiar
Obec T. Javorina
Zmluva o hasičskej pomoci   06.05.2015 neurčito  
16/2015 HGdata, s.r.o.
Ždiar 473
Kúpna zmluva podľa prílohy 28.05.2015 36 mesiacov  
17/2015 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Zmluva o dielo 17 620,98 28.05.2015 30.06.2015  
18/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
19/2015 Monika Pitoňáková
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
20/2015 Emil Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
21/2015 Alfonz Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
22/2015 Štefan Pitoňák
Ždiar 504
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
23/2015 FrantišekPitoňák
Ždiar 387
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
24/2015 Mária Pitoňáková
Ždiar 388
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
25/2015 Pavol Michlík
Ždiar 383
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
26/2015 Janka Michaláková
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
27/2015 Peter Mačák
Ždiar 406
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
28/2015 Zuazana Rusnáková
Ždiar 376
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
29/2015 Eva Zoričáková
Ždiar 349
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
30/2015 Štefan Slodičák
Ždiar 339
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
31/2015 Jozef Ivančák
Ždiar 254
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
32/2015 Ján Gallik
Ždiar 465
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
33/2015 Bohdan Budzák
Dolný Smokovec 59
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
34/2015 Štefan Mačák
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
35/2015 Alžbeta Fričová
Toporcerova 1347/29
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
36/2015 Peter Mačák
Ždiar 639
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
37/2015 Katarína Vancová
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
38/2015 Gabriela kundlová
Moskovská 14
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
39/2015 Veronika Zoričáková
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
40/2015 František Zoričák
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
41/2015 Eduard Lipták
Ždiar 468
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
42/2015 MUDr. Elena Kochanová
Slnečná 575/67
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
43/2015 Štefan a Margiata Zoričákovci
Sihoť 1211/16
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
44/2015 Monika Lizáková
Ždiar 355
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
45/2015 Božena Kužmová
Ždiar344
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
46/2015 Ing. Darina Rybková
Americká trieda 2430/3
Košice
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
47/2015 Anna Andrášová
Ždiar 375
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
48/2015 Ján Vojtaššák
Ždiar 488
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
49/2015 Angela Chytilová
Ždiar 353
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
50/2015 Roman Zoričák
Ždiar 492
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
51/2015 Anna Budzáková
Ždiar 496
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
52/2015 Ján Kriššák
Lúčna 2710/8
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
53/2015 Matej Kriššák
Lanškrounská 1609/12
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
54/2015 Milan Vojtaššák
Ždiar 489
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
55/2015 Valent Zoričák
Ždiar 374
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
56/2015 František Bekeš
Slovenská Ves 372
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
57/2015 Lukáš Sleboda
Ždiar 363
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
58/2015 Edita Bekešová
Ždiar 491
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
59/2015 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
60/2015 Mária Fábianová
Nový Smokovec 62
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
61/2015 Slávka Slebodová
Ždiar 357
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
62/2015 Anna Pitoňáková
Ždiar 365
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
63/2015 Ing. Ladislav Zoričák
Budovateľská 3079/6
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
64/2015 Veronika Ševcová
Ždiar 493
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
65/2015 Viera Fáberová
Batizovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
66/2015 Pavol Pitiňák
Ždiar 485
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
67/2015 František Pitiňák
Ždiar 370
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
68/2015 Ing. Veronika Pitiňáková
Tatranská Kotlina 67
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
69/2015 Veronika Štupáková
Ždiar 394
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
70/2015 Milan Pitoňák
Ždiar 219
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
71/2015 Šimon Mačák
Ždiar 403
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
72/2015 Ján Tropp
Ždiar 405
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
73/2015 Bibiána Jančošková
Pkružná 1299/64
Michalovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
74/2015 Milan Zoričák
Ždiar 351
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
75/2015 Ondrej Zoričák
Jilemnického 305/26
Svit
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
76/2015 Júlia Vojtaššáková
Ždiar 180
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
77/2015 Jozef a Mária Zoričákovci
Ždiar 352
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
78/2015 Daniela Blašková
Malý Slavkov
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
79/2015 Mgr. Štefan Kriššák
Tomášikova 2567/40
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
80/2015 Ignác Zoričák
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
81/2015 JUDr. Ján Zoričák
Batozovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
82/2015 Anna Zoričáková
Ždiar 401
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
83/2015 Božena Dučáková
Ľubica
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
84/2015 Katarína Kifferová
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
85/2015 Ing. Anton Andráš
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
86/2015 Ján Pitoňák
Ždiar 373
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
87/2015 Mesto Spišská Belá Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
88/2015 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
89/2015 Pozemkové spoločenstvo Strednica Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
90/2015 ProRoof, s.r.o.
Ždiar 417
Zmluva o dielo 4.164,54 02.06.2015 31.07.2015  
91/2015 MJM Group, s.r.o.
Kurov 85
086 04 Kružlov
Zmluva o dielo 480,00 18.06.2015 31.05.2018  
92/2015 Monika Blaščáková
Slovesnká Ves
Kúpna zmluva 7.000,00 30.06.2015 30.06.2015  
93/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci 100,00 10.07.2015 09.08.2015  
94/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 561,02/ročne 10.0.72015 neurčito  
95/2015 FS Frankovbčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 40,00 09.08.2015 09.08.2015  
96/2015 FS im. Klimky Bachledy
Zakopane
Zmluva o účinkovaní 400,00 09.08.2015 09.08.2015  
97/2015 FS Maguranka
Sp. Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
98/2015 FS Mali Bialcanie
Bialka Tatranská
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
99/2015 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 603,33 25.08.2015 neurčito  
100/2015
SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 93,12 25.08.2015 09.08.2015  
101/2015 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Zmluva o NFP 231.110,86 18,09,2015 30.11.2015  
102/2015 Úrad vlády SR
Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie 20.000,00 03.06.2015
Zmluva zverejnená v
CRZ
31.10.215  
103/2015 Podtatranské osvetové stredisko Poprad Zmluva o vzájomnej spolupráci 1.000,00 18.09.2015 09.08.2015  
104/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Kúpna zmluva č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
(EKS)
19.992,00 02.10.2015 12.10.2015  
105/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
- 02.10.2015 12.10.2015  
106/2015 ESIN construction, a.s.
Považská Bystrica
Zmluva o dielo 218 447,90 22.10.2015 21.12.2015  
107/2015 JANJU, s.r.o.
Svit
Mandátna zmluva 1020,00 27.10.2015 31.11.2015  
108/2015 LBS Nemešany, s.r.o.
Ždiar 169

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme - 28.10.2015    
109/2015 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 4 k zmluve č. 145/2006 2741,97 05.11.2015 -  
110/2015 Miracle Network, s.r.o.
Praha
ZoD č. 001-VOS 5.021,38 17.11.2015 31.12.2015  
111/2015 GMT projekt, s.r.o.
Bardejov
ZoD 30 328,56 28.11.2015 30 dní od začatia výstavby  
112/2015 SR - Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-728-052/2015 - 10-12-2015    
113/2015 Ján Stropkai
Ždiar

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 10.12.2015    
 
         
 
         
 
Zmluvy 2014 Tlačiť Email
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2014 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvar. diela č. 1/2014 - 14.01.2014 31.12.2014  
002/2014 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
Zmluva o dielo 4000,00 23.01.2014 30.09.2014  
003/2014 RNDr. Peter Bohuš
Palárikova
Košice
Zmluva o dielo 700,00 20.02.2014 do ukončenia admin.procedúry  
004/2014 Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. ZoD č. 11/2014 podľa prílohy ZoD 20.02.2014 31.12.2016  
005/2014 Advokátska kancelária JUDr. SIDOR, s.r.o.
Poprad
Dodatok č. 1 k mndátnej zmluve zo dňa 9.4.2013 podľa MZ 21.02.2014 do ukončenia mandátnej zmluvy  
006/2014 Ľubomír Nemešany
Ždiar 169
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.11.2012 podľa zmluvy o dielo 18.03.2014 podľa zmluvy o dielo  
007/2014 Envidom
Ružová dolina 6
Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní oddeleného zberu chladiace zariadenia komp. 156€/t
chladiace zariadenia nekomp. 120€/t
veľké dom.spotrebiče 156€/t
malé domáce spotrebiče 156€/t
18.03.2014 neurčito  
008/2014 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
Zmluva o dielo 2512,00 28.03.2014 30.09.2014  
009/2014 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80 01.04.2014 31.05.2014  
010/2014 Martin Pavličko
Tatranská 26
059 01 Spišská Belá
Zmluva o dielo 5405,19 10.05.2014 31.10.2014  
011/2014 URBA, s.r.o.
Košice
Zmluva o dielo 9800,00 20.05.2014 30 dní od prevzatia vyhodnotenia pripomienok od obstarávateľa  
012/2014 Nadácia Pontis
Bratislava
Zmluva o nefinančnom dare - 28.05.2014 30.09.2014  
013/2014 SPP, a.s.
Bratislava
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu viď príloha č. 1 dodatku č. 02 06.06.2014 30.06.2016  
014/2014 Terézia Mandzáková
Humenné
Zmluva o účinkovaní 500,00 06.06.2014 06.06.2014  
015/2014 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí auditor. služieb viď zmluva 11.06.2014 31.12.2016  
016/2014 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
Dodatok ku zmlu o poskytnutí auditor. služieb viď dodatok 11.06.2014 31.12.2016  
017/2014 PaedDr. Alžbeta Korolyová, Prešov Dodatok k nájomnej zmluve č. 1   02.07.2014 31.08.2015  
018/2014 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo
č. 16072014
430 537,34 22.07.2014 30.06.2015  
019/2014 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo 68 956,28 25.07.2014 do 2 mesiacov od začatia výstavby  
020/2014 VSE, a.s.
Košice
Zmluva o pripojrní   25.07.2014 neurčito  
021/2014 Ing. Karol Fábry
Prešov
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve   26.07.2014 podľa mandátnej zmluvy  
022/2014 Peter Cmorík
Veľký Krtíš
Zmluva o účinkovaní č. 2/2014 1500,00 26.07.2014 09.08.2014  
023/2014 FS Podhale, Jurgow Zmluva o účinkovaní č. 3/2014 90,00 12.08.2014 10.08.2014  
024/2014 FS Magurák
Kežmarok
Zmluva o účinkovaní č. 4/2014 150,00 12.08.2014 10.08.2014  
025/2014 FS Maguranka
Spišská Stará Ves
Zmluva o účinkovaní č. 5/2014 100,00 12.08.2014 10.08.2014  
026/2014 FS Wiyrchowiane
B. Tatranská
Zmluva o účinkovaní č. 6/2014 100,00 12.08.2014 10.08.2014  
027/2014 Ján Pavlikovský a manž. Iveta
Ždiar 114
Kúpna zmluva 116,00 16.08.2014 -  
028/2014 Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb poplatok 40,00/mesačne 26.08.2014 13.08.2016  
029/2014 Ján Stropkai
Ždiar 257
Zmluva o nájme nebytových priestorov 20,00/rok 18.09.2014 31.12.2015  
030/2014 Ján Pavlikovský a manž. Iveta
Ždiar 114
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 23.7.2014 - 11.10.2014 -  
031/2014 Ing. Karol Petz
Prešov
Mandátna zmluva 2200,00 11.10.2014 po odovzdaní a prevzytí stavby mandantom  
032/2014 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Zmluva o nájme 1,00/ročne 11.10.2014 31.12.2024  
033/2014 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 3 k zmluve č. 145/2006 3293,67 27.11.2014 podľa zmluvy  
034/2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
ZoD č. 70/2014 19620,00 19.12.2014 30.06.2015  
035/2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
Dodatok č. 1 k ZoD 70/2014 20.196,00 30.12.2014 30.06.2015  
             
             
 

 

 
Zmluvy 2013 Tlačiť Email
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2013 Podtatranská knižnica Poprad Dohoda o spolupráci 166,00 25.01.2013 31.12.2013  
002/2013 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke - 05.02.2013 31.12.2013  
003/2013 Správa katastra Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - 07.02.2013 31.12.2013  
004/2013 Dalibor Budzák
Tatranská Javorina 48
Kúpna zmluva 250,00 15.02.2013 28.02.2013  
005/2013 Livonec s.r.o.
Poprad
Mandátna zmluva 72€/štvrťročne 23.02.2013 neurčito  
006/2013 Valent Kotarba
Ždiar 527
Zmluva o dielo 60,00 27.02.2013 31.03.2013  
007/2013 Ing. Peter Dzilský
Ždiar 494
Zmluva o prevádzkovaní internetivej stránky 85,00/mesačne 27.02.2013 neurčito  
008/2013 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
ZoD 7.200,00 12.03.2013 30.04.2013  
009/2013 Advokátska kancelária
JUDr. Sidor
Poprad
Mandátna zmluva podľa čl.II 09.04.2013 doba počas
súdneho konania
 
010/2013 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpad.vôd vodné: 1,0415/m3
stočné: 1,0006/m3
17.04.2013 neurčito  
011/2013 Valent Kotarba
Ždiar 527
ZoD 18/m2 20.04.2013 31.05.2013  
012/2013 VÚC Prešov Zmluva o poskytnutí FPM č. PL-SK/PO/IPP/III/042 41218,00 02.05.2013 31.10.2013  
013/2013
Slovak Telekom
Bratislava
Dodatok ku zmluve 13,99/mesačne 02.5.2013 neurčito  
014/2013 Mgr. Babriela Krasuľová
Piešťany
Zmluva o nájme nebyt.priestorov 113,98/mesačne 02.5.2013 30.06.2014  
015/2013 Ján Mačák - Stolárstvo Domino
Ždiar 248
Zmluva o dielo
č.201301/PL-SK
21493,26 11.05.2013 30.06.2013  
016/2013 Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
Poprad
Zmluva o dielo č.
201302/PL-SK
8035,84 14.05.2013 30.06.2013  
017/2013 Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kežmarok
Zmluva o dielo
č. 201303/PL-SK
10615,03 14.05.2013 30.09.2013  
018/2013 Úrad práce, sociáonych vecí a rodiny Poprad Dohoda č. 17/parg. 52/2013 1311,75 21.05.2013 31.10.2013  
019/2013 Ing. arch. Róbert Burger
Ždiar 237
Mandátna zmluva č. 1/2013 480,00 24.05.2013 30.06.2013  
020/2013 VPS Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Starý Smokovec 45
ZoD č. 333/2013 64 549,80/36 mesiacov 24.05.2013 31.05.2016  
021/2013 SPV 33, s.r.o.
Pezinok
Darovacia zmluva 1000,00 24.05.2013    
022/2013 LV SERVIS.SK
Ždiar 473
Zmluva o poskytovaní tech, služby č. 2013/01 4926,24 + 12,00€/hod. technik 03.06.2013 do konca záručnej doby  
023/2013 Gustáv Antoška - DATAZ
Smolenice
Zmluva o dielo 840,00 03.06.2013 30.06.2013  
024/2013 SPP- distribúcia, a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena 0 18.06.2013 __  
025/2013 VÚB, as.
Bratislava
Zmluva o kontokorenom úvere č. 566/2013/UZ 40 000,00 20.06.2013 17.06.2014  
026/2013 SPP, a.s.
Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu   19.07.2013 31.07.2014  
027/2013 SPP, a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena - 22,07,2013 neurčito  
028/2013 Slovnaft, a.s.
Bratislava
Zmluva o predaji motorových palív   11.09.2013 neurčito  
029/2013 PeaDr. Alžbeta Karolyiová, Prešov Zmluva o nájme   11.09.2013 30.06.2014  
030/2013 Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme   11.09.2013 podľa Zmluvy o nájme  
031/2013 PVPS, a.s. Dodatok č. 4 o prevádzkovaní infraš. majetku   13.09.2013 podľa Zmluvy o nájme  
032/2013 Zuzana Mačáková
Ždiar 281
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
033/2013 Jaroslav Kriššák
Ždiar 551
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
034/2013 Miroslav Kriššák
Ždiar 550
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
035/2013 Monika Kriššáková
Ždiar 285
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
036/2013 Jarmila Miškovičová
Ždiar 284
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
037/2013 Matej Kriššák
Ždiar 281
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
038/2013 Marek Kriššák
Ždiar 282
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
039/2013 Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ždiar
Zmluva o výpožičke 0 27.09.2013 2020  
040/2013 PhDr. Ján Olejník, CSc.
Sibír 52/IV
062 01 Nový Smokovec
Autorská zmluva 407,78 27.09.2013 30.07.2013  
041/2013 PhDr. Božena Malovcová
Jarmočná 1303/6
Poprad
Autorská zmluva 232,96 27.09.2013 30.07.2013  
042/2013 Ing. Marta Bednárová
Kollárova 1170/2
Poprad
Autorská zmluva 332,15 27.09.2013 30.07.2013  
043/2013 Ing. Martina Šlampová
Uralská 14
Poprad
Autorská zmluva 529,49 27.09.2013 30.07.2013  
044/2013 PhDr. Zuzana Kollárová
Na letisko 2129/28
Poprad
Autorská zmluva 435,77 27.09.2013 30.07.2013  
045/2013 Natália Kolenčíková
Krušetnica
Zmluva o dielo 2 eurá/normostranu 27.09.2013 31.08.2013  
046/2013 Ján Slivinský
Slovenská Ves 129
Zmluva o dielo 10 €/fotografiu 27.09.2013 31.08.2013  
047/2013 Marcel Tobis
Pod Muráň 14
Tatranská Javorina
Zmluva o dielo 10 €/fotografiu 27.09.2013 31.08.2013  
048/2013 Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ždiar
dodatok č. 2 k Zmluve o nájme 0 27.09.2013 30.09.2013  
049/2013 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o,.
Veľký Slavkov
Zmluva o dielo č. 76/2013 5610,00 30.10.2013 15.11.2013  
050/2013 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 18 €/ hod. 07.12.2013 30.04.2019  
051/2013 Mesto Svit Darovacia zmluva 700,00 10.12.2013 -  
             
             
             
             
             
 

 

 
Zmluvy 2012 Tlačiť Email
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2012 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1/2012
k zmluve č. 1/2011
3990,00 2.1.2012 31.12.2012  
002/2012 PVPS. a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vodné-0,9825/m3 bez DPH
stočné-0,9265/m3 bez DPH
5.1.2012 neurčito  
003/2012
SR - Obvodný úrad
Poprad
Darovacia zmluva 0 25.01.2012    
004/2012 LA, s.r.o.
Spišské Bystré
Zmluva o poskytovaní technickej služby vzájomná dohoda 2.2.2012 uplynutím záručnej doby  
005/2012 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 115,20 05.02.2012 04.02.2012  
006/2012 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Dodatok č. 1 k ZoD č. 246/2011 47,36 / tonu 23.02.2012 podľa ZoD  
007/2012 Obec Ľubica Zmluva o zneškodňovaní odpadu č. 26/2012 podľa čl. V 24.02.2012 neurčito  
008/2012 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o elektronickej komunikácii   01.03.2012 neurčito  
009/2012 Envidom
Bratislava
Zmluva o vykonaní oddeleného zberu elektroodpadu   03.03.2012 neurčito  
010/2012 Št.ochrana prírody SR
SSJ
Liptovský Mikuláš
Zmluva o reklame   06.03.2012    
011/2012 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Veľký Slávkov
Zmluva o dielo č.006/2012 1200,00 15.03.2012 14.04.2012  
012/2012 Komunálna pisťovňa
Košice
PZP 125,30/ročne 03.04.2012 neurčito  
013/2012
Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1262,76 11.04.2012 31.12.2012  
014/2012 Jozef Olekšák
Ždiar 164
Zmluva o dielo 5000,00 18.04.2012 31.05.2012  
015/2012 Ing. Karol Fábry
Prešov

Dodatok č. 2 k MZ 340 0-2010 z dňa 27.12.2010 1830,00 18.04.2012 podľa mantátnej zmluvy  
016/2012 Jaroslav Hrebík
Voda, kúrenie, plyn
veľký Lipník 218
Zmluva o dielo 15813,75 15.05.2012 30.09.2012  
017/2012 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
Banská Bystrica
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 415,00/rok
bez DPH
15.06.2012 31.12.2014  
018/2012 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
Banská Bystrica
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní AS účtovná závierka 100,00/rok
bez DPH
konsolidovaná ÚZ 150,00/rok
bez DPH
15.06.2012 31.12.2014  
019/2012 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Veľký Slávkov
ZoD č. 043/2012 1778,00 26.06.2012 10 dní od zaplatenia FA  
020/2012
Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1262,76/ročne 11.07.2012 31.12.2014  
021/2012 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o nájme nebytových priestorov 240,00/ročne 13.07.2012 31.12.2017  
022/2012 Danka Kušmireková
I.Stodolu 1
Kežmarok
Zmluva o nájme nebytových priestorov 30,00/ročne 31.07.2012 neurčito  
023/2012 Fekete Igor
Bratislava
Zmluva o účinkovaní 612,00 14.08.2012 11.08.2012  
024/2012 Mrva Róbert
Sereď
Zmluva o účinkovaní 258,00 14.08.2012 11.08.2012  
025/2012 Ing. Pavel Peschel
Limbach
Zmluva o účinkovaní 330,00 14.08.2012 11.08.2012  
026/2012 Gmina Tatranská Bukowina
Poľsko
Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu 0,00 04.09.2012 do finančného ukončenia projektu  
027/2012 Obec Osturňa Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu 0,00 04.09.2012 do finančného ukončenia projektu  
028/2012 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 104,40 10.09.2012 12.08.2012  
029/2012 JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Zmluva o dielo 19,98/m2 12.09.2012 31.08.2012  
030/2012 BAPAS Pavol Bachleda
Spišská Belá
Zmluva o dielo 7062,10 12.09.2012 30.09.2012  
031/2012 Igor Budzák a Anna Budzáková
Ždiar 176
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1367,76 31.12.2013 30.09.2012  
032/2012 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Dodatok č.1 k ZoD 1380,83 podľa ZoD 30.09.2012  
033/2012 Valent Kotarba
Ždiar 310
Zmluva o dielo 17,40/hod. 20.09.2012 29.10.2012  
034/2012 Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
Zmluva o nájme nebytových priestorov 8000,00/ročne 20.11.2012 31.12.2022  
035/2012 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Dodatok č. 2/2012 k zmluve č, 1/2011 0 28.12.2012 podľa zmluvy  
036/2012 Ing. arch. Eva Mačáková URBA
Košice
Zmluva o dielo 2300,00 28.12.2012 30 dní od prevzatia pripomienok  
037/2012 DATALAN
Bratislava
Licenčná zmluva 108,00/mesačne 01.01.2013 neurčito  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Penzión Perla
Privat u Terky
Apartmány Kamzík
Penzión Tatry

TOP služby

Profi drill
Robo Burger
Konzum ABC
Gorals s.r.o.
Wild Park

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
8 Hostí

LV SERVIS.SK