Faktúry – február 2017 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
33
PVPS Poprad
Vodné stočné OHZ
27,44
2.2.2017
 
34
PVPS Poprad
-//-     OcU
18,90
 
 
35
PVPS Poprad
-// - stánok cintorín
0,90
 
 
36
PVPS Poprad
-//- ZS
156,17
 
 
37
PVPS Poprad
-//- bytovky
392,87
 
 
38
VSE Košice
záloha energie verej.osvetlenie
770,00
3.2.2017
 
39
Datalan
Technická podpora
165,60
 
 
40
WebHousw Trnava
Hosting web
23,36
6.2.2017
 
41
Jozef Zoričák Ždiar 463
Montáž zámkov
50,00
 
 
42
AK JUDr. Sidor, Poprad
Právne služby 2/2017
240,00
 
 
43
Slovnaft Bratislava
benzín
239,87
 
 
44
WoltersKluver
Časopis pre obce
55,80
8.2.2017
 
45
SOZA Bratislava
Poplatok Goralský ples
102,60
9.2.2017
 
46
Slovak Telekom
telefóny
151,78
 
 
47
VSE Košice
Záloha energie byt
18,00
10.2.2017
 
48
VSE Košice
Záloha energie ostatné objekty
791,00
 
 
49
LBSM Nemešany Ždiar
Občerstvenie výročná schôdza DHZ
266,70
 
 
50
SPP Bratislava
Záloha plyn
1180,00
 
 
51
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
310,03
 
 
52
Železiarstvo Monka Ždiar
materiál
87,59
14.2.2017
 
53
Jozef Pitoňák Ždiar 384
Zimná údržba 1/2017
2682,00
 
 
54
VPS Vysoké Tatry
TKO 1/2017
529,27
 
 
55
SOZA Bratislava
Poplatok obec.rozhlas
20,40
 
 
56
SOZA Bratislava
Poplatok rádia OcU
24,00
 
 
57
Ing. Peter Dzilský Košice
Web podpora
105,00
 
 
58
VSE Košice
Vyúčzovanie energií verej.osvetlenie
164,40
20.2.2017
 
59
VSE Košice
Vyúčtovanie energií verej.osvetlenie
207,60
 
 
60
Slovnaft Bratislava
benzín
63,46
 
 
61
Slovak Telekom
internet
31,82
22.2.2017
 
62
ŠJ pri ZS Ždiar
stravné 3/17
104,40
23.2.2017
 
63
VPS Vysoké Tatry
Veľkoobjemový kontajner
105,42
 
 
64
Slovak Telekom
Telefón MT
7,12
27.2.2017
 
65
Zebeka Margita Olekšáková Sp. Belá
Geometrický plán
309,00
 
 
 
Faktúry – január 2017 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
1
Slovak Telekom
internet
31,82
5.1.2017
 
2
Datalan, Bratislava
Technická podpora
165,60
 
 
3
Orange Slovensko
telefóny
46,18
 
 
4
Slovnaft Bratislava
benzín
79,69
 
 
5
Vaša Slovensko
Starvné lístky
1369,76
 
 
6
VSE Košice
Záloha verej.osvetlenie
700,00
 
 
7
Ing. František Ondrej
Projektová dokumntácia I/66 Ždiar, bezoečnosť a odvodnenie vozovky
4880,00
 
 
8
Železiarstvo Monka Ždiar
materiál
129,55
 
 
9
Ing. Peter Dzilský Košice
Podpora web 11/16
105,00
10.1.2017
 
10
Ing. Peter Dzilský Košice
Podpora web 12/16
105,00
 
 
11
Slovak telekom
telefóny
145,75
 
 
12
Poradca podnikateľa, Žilina
Zákony SR 2017
50,14
 
 
13
Papyrus Poprad
Kancelárske potreby
47,44
12.1.2017
 
14
Poradca podnikateľa, Žilina
Vyúčtovanie finančný spravodaj
13,67
13.1.2017
 
15
Jozef Pitoňák Ždiar 384
Zimná údržba 12/16
3330,00
 
 
16
VSE Košice
Vyúčtovanie energie verej.osvetlenie
106,21
18.1.2017
 
17
VSE Košice
Energie verej.osvetlenie
198,40
 
 
18
Jozef Zoričák Ždiar 463
Výroba a montáž priečky Ždiarsky dom
850,00
 
 
19
Hotel Magura Ždiar
Pobyt -družobné mesto Eger
699,20
 
 
20
IMMOBAU Bratislava
Skipasy lyžiarska škola Ždiar
540,00
 
 
21
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Vstupenky a plagáty Ples Goralov
63,00
 
 
22
ZipSernet Sp. Belá
Programy Ofis
746,68
 
 
23
Samnet Zlaté Moravce
Info podpora
32,84
20.1.217
 
24
Jozef Trajčík, JT Trans Veľká Lomnica
Posyp+doprava
868,00
 
 
25
Slovnaft Bratislava
benzín
144,95
 
 
26
SPP Bratislava
Záloha plyn
1180,00
23.1.2017
 
27
Slovak Telekom
Telefón MT
3,89
 
 
28
VSE Košice
Vyúčtovanie 2016
140,08
 
 
29
AK JUDr. Sidor, Poprad
Právne služby 1/2017
240,00
 
 
30
ŠJ pri ZŠ Ždiar
Stravné 2/17
110,20
30.1.2017
 
31
Oranke Slovensko
telefóny
47,73
 
 
32
Tlačiareň Kežmarok GG
Zorský spravodaj
387,18
 
 
 
Faktúry – december 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
394
VSE Košice
Záloha energie
603,00
7.12.2016
 
395
Geomera, Spiská Belá
Tlač PD
1176,00
 
 
396
Slovak Telekom
telefóny
137,84
 
 
397
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
51,60
 
 
398
VSE Košice
Záloha energie
17,00
 
 
399
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba
1854,00
 
 
400
Datalan, Bratislava
podpora
165,60
 
 
401
Dising, s.r.o. Bratislava
Služby DECOM
103,20
 
 
402
VSE Košice
Vyúčtovanie energie
11,57
 
 
403
Slovak Telekom
internet
31,82
 
 
404
Advokátska kancelária SIDOR, Poprad
Právne služby
480,00
 
 
405
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
400,03
 
 
406
M+B, s.r.o. Kežmarok
Posedenie dôchodcov
685,99
 
 
407
Improst, s.r.o. Bratislava
Obecné noviny 2017
67,60
 
 
408
Slovnaft
benzín
110,18
 
 
409
SPP, a.s.
Záloha plyn
1699,00
 
 
410
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO 11/16
682,92
9.12.2016
 
411
OZ Tatr Pieniny LAG
Členský príspevok
68,85
13.12.2016
 
412
Papyrus, Poprad
Kancelárske potreby
55,33
 
 
413
Proroof,s.r.o.  Ždiar 417
Maliarske práce zdravotné stredisko
2041,50
 
 
414
VSE, Košice
Energie verejné osvetlenie
96,64
15.12.2016
 
415
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
225,38
 
 
416
Zuzana Sedláková, Poprad
vlajky
184,92
 
 
417
KROS Žilina
Účtov. Program upgrade
249,92
 
 
418
Školská jedáleň ZŠ Ždiar
Stravné 1/17
92,80
19.12.2016
 
419
Livonec, s.r.o. Bratislava
Bezpeč.technik
84,00
20.12.2016
 
420
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
187,71
 
 
421
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
484,48
27.12.2016
 
422
Jozef Trajčík JT Trans, Veľká Lomnica
Posypový materiál
411,48
 
 
423
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
827,10
 
 
424
Prima banka Slovensko
poplatok
52,02
28.12.2016
 
425
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
kalendáre
534,12
 
 
426
Slovak Telekom, a.s.
Telefón MT
3,08
 
 
427
M+B, s.r.o. Kežmarok
Vianočné posedenie
634,20
 
 
428
Strachan, s.r.o. Ždiar
Vianočné posedenie
299,60
29.12.2016
 
 
Faktúry – november 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
362
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Rozvoz materiálu-makadam
1768,8
08.11.16
363
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba
486
364
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Zorský spravodaj
310,13
365
Štrkopiesky Batizovce
Posypový materiál
276,91
366
Jozef Trajčík JT Trans Veľká Lomnica
Dovoz materiálu
159,12
367
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
368
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
439,48
369
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
620,32
370
Slovak Telekom, a.s.
telefóny
163,92
371
Eurotrend Špak, Lendak
materiál
270,88
372
VSE, a.s Košice
Záloha energie
603
373
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Veľkoobjemový kontajner
93,78
374
Datalan
podpora
165,6
09.11.16
375
VSE. a.s. Košice
Energie verej.osvetlenie
720
376
Slovnaft, a.s.
benzín
127,45
377
Web House Trnava
hosting
23,36
378
Železiarstvo Monka, Ždiar
meteriál
86,34
379
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
380
VSE, a.s. Košice
Elek. byt
17
381
Wolters Kluwer, s.r.o.
Stavebný zákon
39,45
15.11.16
382
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web stránky
105
383
ELTON, s.r.o. Poprad
Oprava čerpadla
365,52
18.11.16
384
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
1030,32
21.11.16
385
SOZA, Bratislava
Poplatok Katarínska zábava
91,8
386
ŠOP Banská Bystrica
stanovisko
70
387
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kontrólne lístky TKO
166,68
388
Slovnaft, a.s.
benzín
126,74
389
VSE, a.s. Košice
elektrika
11,57
390
VSE, a.s. Košice
elektrika
94,75
391
ŠJ pri ZS s MŠ Ždiar
stravné
82,65
28.11.16
392
Slovak Telekom, a.s.
telefón
4,62
393
Orange Slovensko, a.s.
Telefóny
48,78
29.11.16
 
Faktúry – október 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
325
Ing. Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia – Múzeum Ždiarsky dom
1200
03.10.16
 
326
VPS Vysoké Tatry
Veľkoobjemový kontajner
84,19
 
 
327
Livonec, Bratislava
Bezpečnostný technik
84
 
 
328
Datalan, Bratislava
podpora
165,6
 
 
329
VSE, Košice
Záloha energie
630
 
 
330
ZipSernet, Spišská Belá
monitory
747,06
 
 
331
Ing. Cibulová, Riečka
audit
594
 
 
332
PVPS, Poprad
Vodné stočné ZS
143,8
 
 
333
Orange Slovensko, Bratislava
telefón
50,64
 
 
334
Ing. Peter Dzilský Košice
Aktualizácia web stránky
105
06.10.16
 
335
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
164,57
 
 
336
Slovnaft, Bratislava
benzín
139,35
 
 
337
SPP, Bratislava
Záloha plyn
1699
 
 
338
Slovak Telekom, Bratislava
internet
31,82
07.10.16
 
339
VÚB Poprad
Správa pre auditora
59,76
11.10.16
 
340
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
247,55
12.10.16
 
341
Advokátska kancelária JUDr. Sidor, Poprad
Právne služby
240
17.10.16
 
342
Slovak Telekom, Bratislava
telefóny
153,92
 
 
343
VPS Vysoké Tatry
TKO
984,55
 
 
344
VSE, Košice
Záloha energie
17
 
 
345
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
645,06
 
 
346
VSE, Košice
záloha
603
 
 
347
Autonova Poprad
materiál
229,87
 
 
348
VSE, Košice
Verejné osvetlenie
338,94
 
 
349
Papyrus, Poprad
Kancelárske potreby
299,66
20.10.16
 
350
Slovnaft, Bratislava
benzín
115,14
 
 
351
ORGECO Nové Zámky
Vianočné ozdoby
1453,08
24.10.16
 
352
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
4,76
 
 
353
Popradca podnikateľa Žilina
Zbierky zákonov 2017
119,87
 
 
354
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné XI.
95,7
26.10.16
 
355
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
Výmena čerpadla ZS
1115,92
 
 
356
PVPS, Poprad
Vodné-stočné ZS
47,06
 
 
357
PVPS, Poprad
Vodné-stočné bytovky
342,5
 
 
358
PVPS, Poprad
Vodné OHZ
28,75
 
 
359
PVPS, Poprad
Vodné stánok cintorín
11,76
 
 
360
Ing. Viera Lichvarová, Kamienka
Vapracovanie podkladov envirifond
110
28.10.16
 
361
Orange Slovensko
telefóny
47,49
 
 
 
Faktúry – september 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
288
Tomáš Haščák, Poprad
Doprava GFS
180
02.09.16
289
Slovak Telekom
telefón
4,38
05.09.16
290
Občianske združenie LAG
Členský príspevok
1000
291
Orange Slovensko
telefón
53,23
292
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Práce na vástavbe priepustu
948
06.09.16
293
Papyrus, Poprad
Kancelárske potreby
62,16
294
Datalan, Bratislava
podpora
165,6
295
SPP, Bratislava
Záloha plyn
1699
296
SOZA, Bratislava
Poplatok GFS
130,2
297
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
64,72
298
VES, KOšice
záloha
380
299
Slovak Telekom, Bratislava
internet
31,82
300
Slovnaft, Bratislava
benzín
171,53
301
MJM Group, Kružlov
Monitorovacia správa
120
302
Želelziarstvo Monka, Ždiar
materiál
77,57
09.09.16
303
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
155,28
304
Skicentrum Strednica Ždiar
Občerstvenie-cyklistické preteky
347,8
12.09.16
305
VSE, Košice
Záloha energie
722
306
VSE, Košice
Záloha byt
17
307
VPS Vysoké Tatry
TKO
768,29
308
Stoping Košice
Dopravné značenie
1312,8
309
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
450,04
310
JUNO DS, Stará Ľubovňa
Oprava MK
5123,16
311
JUNO DS, Stará Ľubovňa
Oprava MK asfaltovým povrchom
83560,2
312
Slovnaft, Bratislava
benzín
154,42
20.09.16
313
Ekoservis Slovensko Veľký Slavkov
materiál
36,96
314
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava MK-výtlky
624
315
Ing. Peter Dzilský Košice
Správa web
105
316
ZipSernet, Spišská Belá
notebook+ofis
319,09
317
VSE, Košice
Verejné osvetlenie
491,07
318
ARR PSK, Prešov
Príprava projektu
1080
26.09.16
319
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
1,78
320
ABW Joanna Grzeszek, Bialko Biala, Poľsko
Preklad - projekt
240
27.09.16
321
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné IX.
65,25
28.09.16
322
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné X.
137,75
02.09.16
323
Popradca podnikateľa Žilina
Zákony 2017
27,6
324
Biznis innprint, Dlhé Pole
Zdravotná brašňa
34,59
09.09.16
 
Faktúry – august 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
244
Slovnaft ,a s. Bratislava
benzín
148,03
01.08.16
245
Jozef Pitoňák Ždiar 384
Záchr.práce
150
246
Prometeus, Stará Ľubovňa
Materiál OHZ
3000
247
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
248
PVPS, a.s. Poprad
Voda - OHZ
26,14
249
Tlačiareň Kežmarok GG, as.r.o.
plagáty+vstupenky
441,6
250
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné ZS
146,41
251
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné stánok
9,14
252
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné bytovky
312,18
253
VSE, a.s. Košice
Záloha ener. Verejné osvetlenie
140
254
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web
105
04.08.16
255
Web House Trnava
Hosting web
23,36
256
Datalan
podpora
165,6
257
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
108
258
ZipSernet, s.r.o. Sp. Belá
Úprava reklama materiálov
108
05.08.16
259
Slovak telekom, a.s.
internet
31,82
08.08.16
260
ZipSernet, s.r.o. Sp. Belá
PC
781,3
261
Ing. František Ondrej, Sabinov
Projektová dokumentácia
4880
262
Kristína MisicPlus, Vajkovce
Koncert GFS 2016
4000
10.08.16
263
Skicentrum Strednica Ždiar, a.s.
Občerstvenie – Konské záprahy
147,2
264
Železiarstvo Monka
materiál
70,67
265
PVPS, a.s. Poprad
Vod-stočné OcU
3,92
266
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
663,95
267
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
497,26
268
VSE, a.s.
Záloha energie
722
269
VSE, a.s.
Záloha byt
17
270
Trames, s.r.o. Bratislava
Koncert skupiny VIDIEK
550
15.08.16
271
VSE, a.s.
Energie Verejné osvetlenie
72,32
17.08.16
272
Divadlo Ramagu, Spišská Stará Ves
Filmové predstavenie
150
273
Slovak Telekom, a.s.
telefón
141,82
274
IVES
Servis.poplatky
25,09
275
Oravabus Breznica
Doprava GFS
242
276
Slovnaft, a.s.
benzín
93,27
22.08.16
277
JT Tarns Jozef Trajčík, Veľká Lomnica
Doprava - posyp
159,12
278
Hotel Magura
Ubytovanie skupina Vidiek
142
279
Hotel Magura
Ubytovanie návšteva družobného mesta Eger
396
280
Mária Jarkovská, Poprad
Školenie vodiča
80
281
M+B, s.r.o. Kežmarok
Obed účinkujúci GFS 206
405
23.08.16
282
Valent Kotarba Ždiar 310
Motor.píla+krovinorez
1581,34
283
Skicentrum Strednica Ždiar, a.s
Reklamný materiál
196,92
284
Zdenko Bekeš, Ždiar 321
Stolárske práce – Ždiarsky dom
950
285
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Doprva gfs
1200
30.08.16
286
Wristbauds, s.r.o. Bratislava
Náramky GFS
158,28
08.08.16
287
Sound Fox, Poprad
Ozvučenie GFS
830
14.08.16
 
Faktúry – júl 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
209
VSE, a.s. Košice
Elektrika verj.osvetlenie
320
01.07.16
 
210
Datalan
podpora
165,6
04.07.16
 
211
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
353,91
 
 
212
Pavol Bekeš, Ždiar 415
Doprava – Eger ZŠ výlet
754,4
 
 
213
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
 
 
214
VSE, a.s. Košice
Záloha ener. byt
17
15.07.16
 
215
VSE, a.. Košice
Záloha ener.
722
 
 
216
Livonec SK, s.r.o. Bratislava
Bezepeč.technik
84
18.07.16
 
217
Ing. Daniela Cibulová, Riečka
Auditorské služby
468
 
 
218
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web
105
19.07.16
 
219
Stolárstvo DOMINO
Stôl masív zasadacia miestnosť OcU
993,6
 
 
220
Železiarstvo Monka
materiál
34,44
 
 
221
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Doprava makadam
156
 
 
222
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Montáž tabúľ zastávka SAD
348
 
 
223
MsP Spišská Belá
Skládka TKO
313,91
 
 
224
Slovak telekom, a.s.
telefón
155,92
 
 
225
Slovnaft, a.s.
benzín
155,32
02.07.16
 
226
Papyrus, s.r.o. Poprad
Kancelárske potreby
107,47
21.07.16
 
227
Aquaterm,s.r.o.
šachta+rúry
1531,92
 
 
228
Invest Leasing, s.r.o. Prešov
Projektová dokumentácia – Zberný dvor
4700
 
 
229
Slovak telekom, a.s.
internet
31,82
25.07.16
 
230
Slovak Telekom, a.s.
telefón
2,62
26.07.16
 
231
Štrkopiesky Batizovce
kamenivo
270
 
 
232
VPS Vysoké Tatry, a.s.o.
Veľkoobjemový kontajner
133,48
 
 
233
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
1717,2
 
 
234
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zách.práce traktor
1380
 
 
235
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zách.práce JCB
1932
 
 
236
Valent Kotarba Ždiar 310
Zách. Práce JCB
2707,2
 
 
237
Ekoservis, s.r.o. Veľký Slávkov
PD ČOV
720
29.07.16
 
238
Ekoservis, s.r.o. Veľký Slávkov
Rava čerp. stanice
240
 
 
239
Orange Slovenko
telefón
48,12
 
 
240
M+R Hotel Magura
Občerstvenie – hasič.preteky
552
 
 
241
Wolters Kluwer, s.r.o.
časopis
79,8
 
 
242
Popradca podnikateľa Žilina
Finan.spravodaj
26,4
 
 
243
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Ponorné čerpadlo
56
26.07.16
 
 
Faktúry – jún 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
177
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava MK
594
01.06.16
 
178
Vaša Slovensko, bratislava
Stravné lístky
1406,29
07.06.16
 
179
Pavol Bekeš, Beas, Ždiar 415
Doprava dôchodcovia
823,44
 
 
180
Slovnaft, Bratislava
benzín
281,29
 
 
181
Slovak Telekom, Bratislava
intenet
31,82
 
 
182
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699
 
 
183
Datalan
Podpora
165,6
 
 
184
VSE, a.s. Košice
Záloha verej.osvetlenie elek.
550
 
 
185
RVC Štrba
publikácia
11
 
 
186
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
159,74
13.06.16
 
187
MsP Spišská Belá, s.r.o.
skládka TKO
506,16
 
 
188
Železiarstvo Monka
materiál
130,02
 
 
189
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Vysprávky MK
11840,4
 
 
190
Ing. Peter Dzilský, Košice
Správa web
105
14.06.16
 
191
MEVA SK, s.r.o. Rožňava
konvy+koše
1476
 
 
192
VSE, a.s. Košice
Elektrika byt
17
 
 
193
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika
722
 
 
194
M.Olekšáková – ZEBEKA, Sp. Belá
Vytýčovanie hraníc OcU
664
 
 
195
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Zber TKO
773,98
 
 
196
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
503,71
15.06.16
 
197
Podtatranská knižnica Poprad
Knihy do obec.knižnice
166
 
 
198
Peter Pitoňáík 395
Revízia bleskozvodov
268
24.06.16
 
199
Livonec, s.r.o. Bratislava
Kontrola has.prístrojov
77,4
 
 
200
Lekáreň Ždiar
Peňažné poukážky- refundácia
200
 
 
201
Slovnaft, Bratislava
benzíén
63,56
 
 
202
Datalan, Bratislava
podpora
88
 
 
203
Slovak Telekom, Bratislava
telefóny
3,32
27.06.16
 
204
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Separovaný zber
459,91
 
 
205
Jaroslav Pitoňák, Tatranská Kotlina
Drevené šindle
168
 
 
206
Orange Slovensko
telefón
45,94
28.06.16
 
207
Mladé letá, s.r.o. Bratislava
Knihy pre prvákov
49,5
17.06.16
 
208
Škola hrou, s.r.o. Bratislava
Deň detí v ZŠ - predstavenie
150
10.06.16
 
 
 
Faktúry – máj 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
143
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
790,00
3.5.2016
 
144
Poradca, s.r.o. Žilina
Zákony 2016
24,90
 
 
145
K-CORP, s.r.o. Spišská Nová Ves
domena
23,90
 
 
146
KasiCa Business&Inostmentos, s.r.o. Očová
Občerstvenie školský obvod – Deň učiteľov
632,00
 

 

147

Privát Bus Express

Ján blaščák Ždiar 77
Doprava – Deň učiteľov
80,00
 
 
148
Orange Slovensko, a.s.
telefón
46,16
 
 
149

Ing. František Ondrej, Sabinov

Projektová dokumentácia
4 880,00
 
 

 

150
M+B, s.r.o. Kežmarok
Občerstvenie dôchodcovia
692,00
 
 
151
Ing. Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia – most odbočka
480,00
 
 
152
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
231,49
4.5.2016
 
153

Datalan, Bratislava

Tech.podpora
165,60
 
 

 

154
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava ciest
1 380,00
9.5.2016
 
155
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699,00
 
 
156
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
722,00
 
 
157
VSE, a.s. Košice
Záloha byt
17,00
 
 
158

Ing. Peter Dzilský, Košice

Aktualizácia web stránky
105,00
 
 

 

159
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
 
 
160
Poradca, s.r.o. Žilina
Zákony
24,90
 
 
161
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Odvoz TKO
537,48
 
 
162
MsP Sp. Belá, s.r.o.
Skládka TKO
389,48
 
 
163
MsP Spišská Belá, s.r.o.
makadam
1 717,20
12.5.2016
 
164
Slovak telekom, a.s.
telefóny
149,06
 
 
165
Web House Trnava
Hosting
23,36
 
 
166
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
Servis kotla Ždiarsky dom
554,06
16.5.2016
 
167
Železiarstvo Monka
materiál
67,24
 
 
168
HG Data, s.r.o. Ždiar
tonery
1 311,36
19.5.2016
 
169
HG Data, s.r.o. Ždiar
Router+antivirus
171,60
 
 
170
Slovnaft, a.s.
benzín
110,61
 
 
171
Papyrus s,r.o, Poprad
papier
47,70
 
 
172
Slovak telekom, a.s.
telefón
2,82
24.5.2016
 
173
VPS Vysoké VPS, s.r.o.
Zber separ. odpadu
402,74
 
 
174
VPS Vysoké VPS, s.r.o.
Veľkoobjemový kontajner
65,03
 
 
175
Šj pri ZŠ s MŠ
stravné
127,60
27.5.2016
 
176
Orange Slovensko, a.s.
telefón
46,35
31.5.2016
 
 
Faktúry – apríl 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
98
Patrik Marák, Podolie
autopoťahy
42,60
2.4.2016
 
99
VSE, a.s. Košice
záloha elektrika verejné osvetlenie
830,00
4.4.2016
 
100
RZTOO, Spišská Belá
Členský príspevok
201,50
 
 
 
101
RVC Štrba
publikácia
15,00
 
 
102
Datalan, Bratislava
Tech. podpora
165,50
5.4.2016
 
103
Poradca podnikateľa, Žilina
zákony
24,90
 
 
104
EurotrentŠpak Spišská Belá
materiál
88,54
 
 
105
Livonec SK, s.r.o. Poprad
Činnosť bez.technika
84,00
 
 
106
WoltersKluver, Bratislava
Stavený zákon
55,00
 
 
107
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Separovaný zber
427,08
 
 
108
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699,00
 
 
109
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
internet
31,82
12.4.2016
 
110
Ján Selvek, Lendak
Materiál-dosky
403,20
 
 
111
Jozef Pitiňák, ždiar 384
Zimná údržba
1404,00
 
 
112
Ing. Peter Dzilský, Košice
Podpora web
105,00
 
 
113
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika byt
17,00
 
 
114
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika ostatné
722,00
 
 
115
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
39,17
 
 
116
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
telefón
156,84
 
 
117
Servis Lina, Nové Zámky
Doplatok mraziaci box
1690,00
 
 
118
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
913,42
 
 
119
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
75,12
 
 
120
Jozef Trajčík, Veľká Lomnica
doprava
312,00
 
 
121
Papyrus,s.r.o. Poprad
Materiál kancelársky
77,66
 
 
122
Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
kamenivo
571,07
 
 
123
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Veľkoobjemový kontajner
91,73
20.4.2016
 
124
ZipserNet, s.r.o. Spišská Belá
Info tabule
488,10
 
 
125
LBSM Nemešany, s.r.o. Ždiar
Občerstvenie hasiči
232,40
 
 
126
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
535,04
 
 
127
Jpozef Trajčík, Veľká Lomnica
doprava
393,00
 
 
128
VSE, a.s. Košice
Vyúčtovanie elektriky 3/2016
-178,14
21.4.2016
 
129
Viktor Šajty, Spišská Belá
Vystúpenie Deň učiteľov
240,00
25.4.2016
 
130
PROFI, s.r.o. Poprad
Okná-Ždiarsky dom
2320,21
 
 
131
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
telefón
2,59
 
 
132
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Zorsky spravodaj
310,13
 
 
133
Martin Pavličko, Spišská Belá
Maliarsky služby - bytovka
1624,35
 
 
134
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Separovaný zvoz
412,18
 
 
135
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
172,68
25.4.2016
 
136
PVPS, a.s. Poprad
vodné
2,62
26.4.2016
 
137
PVPS, a.s. Poprad
Vodné stánok
14,36
 
 
138
PVPS, a.s. Poprad
Vodné OHZ
20,92
 
 
139
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné bytovky
410,48
 
 
140
PVPS, a.s. Poprad
Vodné-stočné ZS
183,02
 
 
141
ŠJ pri ZŠ s MŠ
stravné
134,85
 
 
142
Lev Buchta, Lešná, Česko
Náhr.diel hasičské auto
127,96
12.4.2016
 
 
Faktúry – marec 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
64
REMAS, s.r.o. Bratislava
podložky
156,00
1.3.2016
 
65
Servis Line, s.r.o. Nové Zámky
Záloha mraziaci box
1690,00
 
 
66
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika
970,00
2.3.2016
 
 
67
ZEBEKA, Spišská Belá
Geod.zameranie št. cesty I/66
6800,00
9.3.2016
 
68
Poradca podnikateľa, Žilina
zákony
14,00
 
 
69
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
742,68
 
 
70
MsP Spišská Belá
skládka
435,04
 
 
71
Slovnaft Bratislava
benzín
172,88
 
 
72
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba
2196,00
 
 
73
Slovak Telekom, a.s. Bratsilava
internet
31,82
 
 
74
Ing. Peter Dzilský, Košice
Aktualizácia web
105,00
 
 
75
Ing. Peter Dzilský, Košice
Aktualizácia web
105,00
 
 
76
Jaroslav Hrebík, Veľký Lipník
Servis kotla zdrav. stredisko
327,60
 
 
 
77
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
101,85
 
 
78
Štrkopiesky Batizovce
kamenivo
534,20
 
 
79
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699,00
 
 
80
Datalan, Bratislava
podpora
165,60
 
 
81
Jozef Trajčík, Veľká Lomnica
doprava
358,24
 
 
 
82
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika
722,00
11.3.2016
 
83
VSE, a.s. Košice
Záloha byt
17,00
 
 
84
VSE, a.s. Košice
Vyúčtovanie elek. 2/2016 verej.osvetlenie
804,80
15.3.2016
 
85
Tlačiareň Kežmarok GG, s..ro.
potvrdenky
75,65
 
 
86
Poradca podnikateľa Žilina
Intenet. prístup
85,20
 
 
87
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
55,68
 
 
88
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
telefón
144,60
 
 
89
Hotel Magura, Ždiar
Ubyt. služby – druž.návšteva EGER
348,00
16.3.2016
 
90
LIMPO, s.r.o. Prešov
Propagačný materiál
588,00
 
 
91
Motor Car Poprad
Oprava KIA
62,63
22.3.2016
 
92
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
telefón
1,75
 
 
93
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
107,28
 
 
94
ŠJ pri ZŠ s MŠ v Ždiari
stravné
130,50
 
 
95
Orange Slovensko, a.s. Bratislava
telefón
46,29
30.3.2016
 
96
Slovgram Bratislava
Použitie hudby
38,50
 
 
97
TAZAR Group, s.r.o. Bratislava
Ťažné zariadenie
65,00
21.3.2016
 
 
Faktúry – február 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
25
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Zorsky spravodaj
587,18
3.2.2016
26
Datalan, Bratislava
Technická podpora
165,60
27
Web House, Trnava
hosting
23,36
28
Štrkopiesky Batizovce
kamenivo
533,52
29
JT Trans Jozef Trajčík, Veľká Lomnica
doprava
318,24
30
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699,00
31
WaltersKluwer, Bratislava
Predplatné časopis
72,00
32
Orange Slovensko, a.s.
telefón
49,84
33
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
261,76
9.2.2016
34
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
382,25
35
PVPS, Poprad
Vodné OHZ
37,88
36
PVPS, Poprad
Vodné-stočné ZS
109,81
37
PVPS, Poprad
Vodné-stočné bytovky
379,12
38
PVPS, Poprad
Vodné-stočné OcÚ
18,30
39
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba 2/2016
2976,00
40
Slovak Telekom, Bratislava
internet
31,82
41
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
144,78
10.2.2016
42
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika
722,00
43
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika byt
17,00
44
VPS Vysoké Tatry
TKO 1/2016
652,57
45
Papyrus, Poprad
Kan.potreby
94,32
15.2.2016
46
Železiarstvo Monka, Ždiar
materiál
12,42
18.2.2016
47
VSE, a.s. Košice
Verejné osvetlenie
976,97
48
SPP, a.s. Bratislava
Vyúčtovanie plynu
1699,69
49
Autonova Poprad
Škoda Yetti, osobné auto
21 598,00
50
SOZA, Bratislava
Verejný rozhlas 2016
20,40
23.2.2016
51
SOZA, Bratislava
rádiá
24,00
52
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
178,37
53
Slovak Telekom, Bratislava
telefón
4,08
54
QBE Insurance, Košice
Poistenie hasičov
72,90
55
IMMOBAU, Bratislava
Skipasy – lyžiarsky klub detí
495,00
56
Motor Car Poprad
Oprava Kia, čelné sklo
561,21
57
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Stravné 3/2016
124,70
25.2.2016
58
VPS Vysoké Tatry
Separovaný zber
650,35
59
Orange Slovansko
telefón
46,25
29.2.2016
60
Gorals Ždiar, Gabriel Ševc
Doprava Ždiaranček
70,00
61
SOZA, Bratislava
Poplatok Ples Goralov
136,80
62
Ekoservis Slovaneko, Veľký Slavkov
baktérie
8,46
5.2.2016
63
Slopvak Telekom, Bratislava
Poplatok za vyjadrenie k sieťam
24,00
15.2.2016
 
Faktúry – január 2016 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
001
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
internet
31,82
7.1.2016
 
002
HG Data, s.r.o. Ždiar
tonery
639,83
 
 
003
Datalan, Bratislava
Podpora 12/2015
165,60
 
 
004
Orange Slovakia, Bratislava
Telefón
47,01
 
 
005
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
kontajner
48,60
8.1.2016
 
006
Vaša Slovensko, Bratislava
Stravné lístky
852,30
12.1.2016
 
007
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO
935,22
 
 
008
Slovnaft a.s. Bratislava
benzín
299,46
 
 
009
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
580,27
 
 
010
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
telefón
138,47
 
 
011
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zimná údržba
486,00
 
 
012
Samnet, Zlaté Moravce
Info podpora
32,86
 
 
013
Ing. Peter Dzilský, Košice
Aktualizácia web stránky
105,00
14.1.2016
 
014
Železiarstvo Ždiar
materiál
50,93
 
 
015
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1699,00
15.1.2016
 
016
Poradca podnikateľa, Žilina
Vyúčtovanie Zbierky zákonov 2015
76,97
 
 
017
SPP, a.s. Bratislava
Ročné vyúčtovanie plyn
- 1238,21
22.1.2016
 
018
VSE, a.s. Košice
Vyúčtovanie elektrika
- 178,92
22.1.2016
 
019
VSE, a.s. Košice
Preplatok elektrika - byt
-56,82
 
 
020
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Separovaný odpad
520,78
19.1.2016
 
021
VSE, a.s. Košice
Záloha verejné osvetlenie
888,31
 
 
022
Slovnaft a.s. Bratislava
benzín
111,39
27.1.2016
 
023
Papyrus, s.r.o. Poprad
Kancelárske potreby
292,36
 
 
024
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ždiar
Stravné –réžia
84,10
 
 
 
Faktúry – december 2015 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
371
Datalan, Bratislava
Tech. podpora 11/2015
165,60
02.12.2015
 
372
Orange, Slovensko, Bratislava
telefón
46,12
 
 
373
Aquaterm, Spišská Belá
rúry
608,95
 
 
374
Aquaterm, Spišská Belá
Šachtový príklop
1027,20
 
 
375
AEE PSK, Prešov
PHSR 2015-2022
2496,00
 
 
376
Improst, Bratislava
Obecné noviny 2016
67,60
08.12.2015
 
377
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1810,00
 
 
378
Ing. Peter Dzilský, Košice
Aktualizácia web
105,00
 
 
379
Slovak telekom, Bratislava
internet
31,82
 
 
380
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
156,68
 
 
381
Eurotrend Špak, Lendak
materiál
159,21
 
 
382
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kontrolné lístky
153,59
 
 
383
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
175,83
 
 
384
Slovak telekom, a.s. Bratislava
telefón
154,79
 
 
385
Profi spol, Poprad
Okná+dvere-Ždiarsky dom
4816,25
 
 
386
Papyrus, Poprad
Kan.potreby
119,76
11.12.2015
 
 
387
Železiarstvo, Ždiar
materiál
229,72
 
 
389
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika
756,00
 
 
390
VSE, a.s. Košice
Záloha elektrika - byt
22,00
 
 
391
VSE, a.s. Košice
Vyúčtovanie-elektrika
94,43
 
 
392
J. Trakčík TRANS- Veľká Lomnica
Doprava kamenivo
159,12
 
 
 
393
VPS Vysoké Tatry
TKO 11/15
627,91
 
 
394
Strachan, s.r.o. Ždiar
občerstvenie
646,00
 
 
395
Poradca podnikateľa, Žilina
zákony
24,90
 
 
396
GMT projekt, s.r.o. Prešov
Oprava miestnej komunikácie
30 328,56
28.12.2015
 
397
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Zim.práce
1854
15.12.2015
 
398
WoltersKluver, Bratislava
Staveb.zákon
38,48
 
 
399
VSE, a.s. Košice
Vyúčtovanie elektriky
821,10
 
 
400
ESIN construction, s.r.o. Považská Bystrica
Obnova verejného osvetlenia
26 360,40
28.12.2015
 
401
LBSM Nemešany, Ždiar 169
Občerstvenie pre hasičov
58,10
18.12.2015
 
402
Miracle Network, Praha
Svetelnotechnické meranie
5022,00
28.12.2015
 
403
ŠJ pri ZŠ s MŠ
Stravné 1/2016
92,80
17.12.2015
 
404
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kalendáre 2016
534,12
21.12.2015
 
405
Štrkopiesky Batizovce
Posypový materiál
270,00
 
 
406
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Separovaný zber
291,84
 
 
407
Livonec, s.r.o. Poprad
Služby technika 4.Q 2015
84,00
 
 
408
Valent Kotarba, Ždiar 310
Výkop ZŠ
228,00
 
 
409
Valent Kotarba, Ždiar 310
Oprava krovinorezov
478,88
 
 
410
JANJU, s.r.o. Svit
Stavebný dozor verej.osvetlenie
1020,00
29.12.2015
 
411
Investing Poprad, s.r.o.
Zateplovací materiál-bytovky
1472,93
21.12.2015
 
412
Prima banka Slovensko, Žilina
Vedenie účtu CP
46,00
 
 
413
M+B, s.r.o. Kežmarok
Vianočné posedenie-občerstvenie
721,30
 
 
414
GMT projekt, s.r.o. Prešov
Oprava strechy – zdrav.stredisko
18 725,94
28.12.2015
 
 
 
Faktúry – november 2015 Tlačiť Email
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
332
Ing. Peter Dzilský, Košice
Aktualizácia web stránky
105,00
04.11.2015
 
333
Datalan, Bratislava
Podpora programov
165,60
 
 
334
Web House, Trnava
Hosting web
22,21
 
 
 
335
PVPS, a.s Poprad
Vodné OHZ
26,14
 
 
336
PVPS, a.s Poprad
Vodné stánok cintorín
27,43
 
 
337
Ing. Viera Lichvarová, Poprad
Žiadosť EF
110,00
 
 
338
JT Trans Jozef Trajčík, Veľká Lomnica
Doprava posyp. materiálu
318,24
 
 
339
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1810,00
 
 
 
340
MsP Spišská Belá, s.r.o.
Skládka TKO
645,06
10.11.2015
 
341
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
internet
31,82
 
 
342
Ing. Daniela Cibulová
Audit 2014 konsolidácia
180,00
 
 
343
Ing. Daniela Cibulová
Priebežné overenie 2015
336,00
 
 
 
344
Prosper Poprad, s.r.o.
Prefabrikáty- chodník
1235,76
 
 
345
SOZA, Bratislava
Zvuk.technické zariadenia
24,00
 
 
346
Štrkopiesky Batizovce
posyp
537,46
 
 
347
Slovnaf, Bratislava
benzín
175,14
 
 
348
Eurotrend Špak, Lendak
materiál
39,74