Schools
Schválenie finančných prostriedkov na projekt Print E-mail
25.9.2008

ImageRiadiaci orgán pre ROP písomne oznámil Obci Ždiar dňa 25.9.2008 schválenie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Ždiari“ v sume 19 301 629,09 Sk, predkladaného v rámci výzvy, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 20 317 504,30 Sk.
 
ŽDIAR PRIMARY SCHOOL Print E-mail
School history
 
The records of the school in Ždiar date back to before the year 1800, when it was originally situated near the old cemetery.
 
In 1800 the new Roman- Catholic school was formed. It consisted of just one room which was used as the main classroom and also the living accomodation for the teacher, there were no benches, blackboards or books for the pupils. The teachers salary for a whole year was 22 measures of oats and 27 gold sovereigns.
 
In 1909 a new stone school was built with two rooms for the teacher. Attendance at school was not compulsory and lessons were held twice a week. Young children of six years old were taught during the school holidays. During the first world war the village priest was teaching at the school but lessons were few and far between at this time.
 
After the war there was only one teacher and the school was equipped very badly. Money borrowed from local farmers helped the teacher to improve conditions in school. In a space of just 53m2 there were between 150 to 200 pupils being taught at the same time.
 
In 1925 two more one class schools were formed, one in upper Ždiar and one in lower. In the following difficult years there were many obstacles and frequent changes of teachers and where the lessons were held. These three schools co-existed until 1953 when they were amalgumated into one secondary school where pupils studied for eight years. In 1959 there was a major change as the new school building was started and it became a primary nine year study school.
 
The new school was opened in September 1962. From the school year 1976 to 1977 all of the lessons were held in the new building and a student after school club was formed. The previous upper school building became a new infant school which was moved in 1981 into the old lower school building where is still exists to this date. In the school year 1992 to 1993, with the help of the Tatran sports club, a new facility was created in the school specialising in cross country skiing which has a long tradition in Ždiar.

Today's school agenda – regional education – ecology – sport
 
These days the after school activities are mostly connected with maintaing traditions in a few important areas. Ždiar's cultural heritage is kept alive by the children's folk group Ždiaranček which has been in existance for many years and each year they give many performances organized both inside and out of the region. The school places a big emphasis on their sports centre in which cross country skiing plays a major part and the students achieve good competition results. As Ždiar is situated so closely to the Tatra National Park and the nature reservation of Belianske Tatry, the school pledges to influence the students positively concerning the protection of their natural countryside. This enviromental education has been implemented during normal school hours as well as after school activities. Every year students of our school participate in courses organized by TANAP (Tatra National Park) which help to maintain clean mountains.

Ďalšie informácie: www.zszdiar.edupage.org
 
Materská škola v Ždiari Print E-mail
Kde bolo, tam bolo, za vysokými horami a hlbokými dolinami- žilo slniečko. Bolo veľmi krásne, celé zo zlata. Každé ráno sa vybralo na svoju obvyklú vychádzku. Rozdávalo ľuďom radosť, svetlo, teplo, dobrú náladu a pokoj. I naše deti MŠ si veľmi slniečko obľúbili, a preto ho kreslia skoro na každý výkres. A ešte si hovoria, keby len tá modrosť oblohy nad nami a pevná zem pod nohami mohli zostať naveky.

Jedno oko šťastím žiari, z druhého slzy kanú.
Takto hľadí matka Zem na osudy svojich najmenších.
Lebo je ešte mnoho kútov, kde deti od hladu plačú, kde naťahujú do prázdna svoje rúčky. Sú ešte kúty, kde z detí robia sirôtky, kde im berú hračky. Sú ešte miesta na tejto krásnej zemeguli, kde deťom kradnú detstvo prv, ako ho našli. A nie je ich málo, a preto matka Zem smúti. Podajte deti šťastného detstva ruky svojim malým druhom. Podajte a stisnite, aby kus tepla ako blahodarný náboj prešiel do ich dlaní. Aby čo najskôr radosť osušila aj to jedno materinské oko, aby všade na svete žili šťastné deti.

A teraz jeden citát od Boženy Němcovej:

Láska k deťom je moje jediné šťastie.
Pretože milujeme deti, vykonávame svoju prácu s láskou, toleranciou a radosťou.

Významným medzníkom pre vznik MŠ sa stala výstavba novej školy. Vyžadovali si to nové reformy ale i počet detí i nový prístup v práci s deťmi. Nová ZDŠ bola slávnostne otvorená 1.09.1962. Riaditeľom sa stal Alojz Kolodzej. 1.-4.ročník sa naďalej učil v hornej a dolnej škole. Ždiar bola rázovitá goralská dedina, kde sa v týchto časoch ľudia živili prácou na poli. Hovorilo sa goralským nárečím. Rast počtu detí a spôsob života si vyžadoval nutnosť vytvorenie MŠ, ktorá by pripravila deti na vstup do 1.ročníka. A tak v školskom roku 1976-77 sa ročníky 1.-4.presťahovali do budovy ZDŠ. Robilo sa to postupne. Prvá trieda MŠ bola slávnostne otvorená 14.02.1977 v hornej škole a prvou učiteľkou sa stala Monika Michaláková. MŠ bola len s dopoludňajšou prevádzkou. V roku 1980 sa začala prestavba dolnej školy na MŠ a v roku 1982 bola daná do prevádzky. Postupne pre nedostatok detí zanikla MŠ v hornej škole a takisto v 90-tych rokoch aj MŠ v Tatranskej Javorine. 18.01.1982 bola slávnostne otvorená MŠ s celodennou starostlivosťou.
Na čele MŠ v Ždiari bola až do predčasného úmrtia pani uč. Monika Michaláková, v šk. roku 2008/2009 pani učiteľka Anna Vaverčáková, a od šk. roku 2009/ 2010 vedie MŠ pani učiteľka Bc. Jana Svocáková.
Súčasná profilácia školy vychádza z prírodných daností obce, jej tradícií a polohy. Ochrana prírody je súčasťou environmentálnej výchovy, ľudové tradície a zvyky sa uplatňujú v regionálnej výchove. Dbáme na účelovosť prostredia,
v ktorom má dieťa možnosť realizovať sa, byť aktívnym, rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, hrať sa v centrách aktivít, ktoré mu poskytujú príležitosti pre samostatné objavovanie, skúmanie a vyhľadávanie potrebných informácií a pre uplatnenie a rešpektovanie jeho individuálnych záujmov a potrieb. Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky, s dôrazom na skupinové aktivity a individualizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, na uplatňovanie zážitkového učenia, učenia na základe vlastnej motivácie a skúsenosti, učenia na základe spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania dieťaťa. Vo výchove a vzdelávaní sa vo zvýšenej forme zameriavame na ľudové tradície, zvyky a obyčaje podľa ročných období. Realizujeme rôzne aktivity a vystúpenia s deťmi, posilňujeme úctu k rodičom, k starým rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, uplatňujeme regionálne tradície. Spolupracujeme so ZŠ a inými miestnymi organizáciami.
Spolupráca materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce školy, do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole angažujeme aj rodičov detí.
Realizujeme rôzne akcie a vystúpenia ako napr. vystúpenia pre dôchodcov, Mikulášsku a Vianočnú besiedku, Vítanie jari, Veľkonočné tradície, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, rozlúčku s predškolákmi, organizujeme exkurzie, školské súťaže, výstavy, a pod. 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Available accomodation

Penzión Perla
Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik

TOP služby

Profi drill
Stolarstvo Domino
Konzum ABC
Wild Park
Robo Burger

Latest additions

Kto je pripojený?


LV SERVIS.SK