Introduction arrow Community
Community
Webkamery Print E-mail
www.zdiar.sk - Ždiar - webkamery

Skicentrum Strednica

Ski Bachledova (Deny)

Ski Bachledova (Panorama Sitour)

Ski Bachledova (Bufet Hniezdo)

Ski Bachledova (Jezersko)


 
História obce Print E-mail
História obce
História obce

Local legend has it that people from nearby villages produced charcoal outside by burning wood in the wide valley of Belianske Tatry near the Biela stream. One of these workers built a small cottage and the only window in the cottage was positioned to let in the night light (called Zorničky) which in English means a kind of light aura. A few more cottages were built by the people that liked the mountain surroundings and they called their new settlement Zor – Ždiar.
 
The first written records about the Ždiar settlement date back to 1590, it is widely believed that village life started at the beginning of the second half of the sixteenth century. The founder was František Lužinský who was the keeper of the castle for the Horvat family, they were the biggest landlords in the North Spiš region.
 
The historical records from 1628 and 1629 in connection with Pavol Rákoci show that Ždiar was called possessiones village. The inhabitants were mainly tree fellers, charcoal makers and shepherds.
 
The foundation of new settlements was connected to the division of land, where the village territory was divided into equal areas for each family and they could only build houses on their own land. According to word of mouth passed down the generations the first settlers were in Bachledová valley. Afterwards new ones were formed in Antošovský and Slodičovský hills, and Pavlovska, Blasčacká and Bartušovská valleys.
 
Ždiar is one of the jewels of Slovakia with it's distinct mountain village traditions, customs and folklore culture with more than 1300 inhabitants. The village is unique by it's folk architecture influenced by Goral (mountain people) settlers. The whole terrority is within the protected Tatra National Park area (TANAP), Goliašova and Belianske Tatry nature reservations and is also under UNESCO and PRLA. Many species of endangered flora and fauna are found here and the countryside is part of the NECONET national ecological network.
 
The history, culture and natural beauty of the Tatra mountains, along with the well known local hospitality make this such an attractive destination for both Slovaks and foreign visitors.
 

Legenda o obci hovorí, že v lesoch v širokej Doline potoka Biela pod Belianskymi Tatrami pálili ľudia z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú chalúpku a jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo „Zorničky“. Ľuďom, ktorým učarovalo tatranské prostredie si postavili dreveničky vedľa uhliara a svoju osadu pomenovali „Zor“ – Ždiar.

 

Prvá písomná zmienka o obci Ždiar je z roku 1590. Vznik obce sa predpokladá na začiatok druhej polovice 16. storočia. Zakladateľom bol František Lužinský, kastelán zemepánov Horvátovcov, ktorí boli najväčšími feudálmi na severnom Spiši.

 

V listinách z roku 1628 a 1629, v súvislosti s panstvom Pavla Rákociho, už Ždiar nazývali obcou - possessiones. Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom.

 

So zakladaním lazových osád je spojené nové rozdelenie pozemkov, kde chotár bol rozdelený na rovnaké diely na tzv. zárubky podľa počtu osadníkov a osadník si mohol postaviť dom iba na svojom laze. Podľa ústnej tradície sa prví osadníci usadili v Bachledovej doline a nové osady vznikli na Antošovskom vrchu, v Pavlovskej doline, Blaščackej doline, Bartušovskej doline a na Slodičovskom vrchu.

 

 

 

Obec Ždiar patrí medzi klenoty Slovenska, je rázovitou podtatranskou obcou so svojimi typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou s vyše 1300 obyvateľmi. Je špecifická ľudovou architektúrou, goralským osídlením a typickou goralskou monoštruktúrou. Jej celé priľahlé územie je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. V celej oblasti je výskyt ohrozených druhov flóry a fauny. Kataster je súčasťou národnej ekologickej siete NECONET.

 

Kultúrno-historické zaujímavosti a prírodné krásy sú prednosťami tejto podtatranskej oblasti. Je vyhľadávanou lokalitou pre turistiku a oddych našimi aj zahraničnými návštevníkmi vďaka prírodnej scenérii a pohostinnosti Ždiarčanov.

 
Poloha Obce Print E-mail
Belianske Tatry
Belianske Tatry

Ždiar is situated 896 metres above sea level and is 32 kms north of Poprad. The village covers an area of 2733 hectares and the surrounding land varies from 820 to 2146 metres above sea level. It lies in the foothills of the Tatra mountains and is bordered in the north by Spišská Magura, from the east by the eastern Tatras and from the west Poland (13 kms). The Belianske Tatry mountain range guards the southern side of the village.

 

 
Symboly obce Print E-mail
Image

Coat of Arms
 
The historic Ždiar coat of arms has a church motif and became the official village symbol from 1989. It portrays the biblical scene of Virgin Mary with a halo standing next to St. Elizabeth without a halo and is connected to the village Church of the same name. This scene was used as the village seal until the beginning of the 20th century. The coat of arms was created by Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., a well known Slovak heraldic. In this form the details are historically correct and it is also impressively artistic.


Image

Flag
 
The village flag consists of four horizontal stripes in white, blue, red and green and has three pointed tips. The village symbols were approved by the Heraldic Commission of the Ministry of the Interior on June 13th 2000 under the signatory of Z- 39/2000.

Image

Seal
 
The village seal originates from the Ždiar coat of arms which has been used since 1996. It shows two Saints with VILLAGE ŽDIAR written around them. 
 
Schválenie finančných prostriedkov na projekt Print E-mail
25.9.2008

ImageRiadiaci orgán pre ROP písomne oznámil Obci Ždiar dňa 25.9.2008 schválenie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Ždiari“ v sume 19 301 629,09 Sk, predkladaného v rámci výzvy, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 20 317 504,30 Sk.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Results 1 - 9 of 32
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Available accomodation

Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik
Penzión Perla

TOP služby

Konzum ABC
Robo Burger
Gorals s.r.o.
Profi drill
Stolarstvo Domino

Latest additions

Kto je pripojený?

We have 1 guest online

LV SERVIS.SK