Úvod arrow Hrady
Hrady
Kaštieľ Strážky Tlačiť Email
Neďaleko mesta Kežmarok stojí už pár storočí krásny renesančný kaštieľ s anglickým parkom. Žil v ňom a tvoril slovenský maliar Ladislav Medňanský, jeden z najlepších umelcov svojej doby. Kaštieľ Strážky bol majetkom rodiny Horvath Stansith od 15. storočia. Pôvodne bol postavený v neskoršej gotike, neskôr renesančný až získal svoju barokovo - klasicistickú podobu na konci 18. storočia, ktorú si zachoval dodnes. V 19. storočí sa majiteľmi kaštieľa stala rodina Medňanských a rodina Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky barónky Margity Czóbelovej, netere Ladislava Medňanského, kaštieľ prešiel pod správu Slovenskej národnej galérie.

 
Kežmarský hrad Tlačiť Email
ImagePôvodný zemepanský hrad vznikol v čase neskorej gotiky, po roku 1462 na troskách neskororománskej osady, jej kostola a kláštora sv. Alžbety. Bol spojený s mestom hospodársky, politicky, ale aj spoločným opevnením. Staviteľmi hradu boli Imrich a Štefan Zápoľskovci. Postavili nové opevnenie s hranolovou vstupnou vežou a poschodovým priestranným palácom, ktorý pristavali k hradobnému múru oproti vstupu. Hrad prešiel viacerými úpravami, hlavne však koncom 16. a v prvej štvrtine 17. storočia, keď dostal svoju dnešnú podobu. Noví majitelia hradu, Tekelyovci, zmenili objekt na reprezentačné sídlo s radom sál na poschodí paláca, ktoré vyzdobili nástennými maľbami. Obvodové hradobné múry upravili štítkovými atikami, steny pokryli bohatým sgrafitovým dekorom. Najcennejšou častou zámku je kaplnka, ktorú podľa nápisu obnovili v roku 1658. Jej klenbu pokryli štukovou rastlinnou a figurálnou ornamentikou, ktorej kartuše vyplnili figurálnou nástennou maľbou s cirkevnými motívmi. V posledných rokoch prešiel objekt náročnou pamiatkovou obnovou, ktorej koncepcia zohľadnila najmä jeho stavebné dejiny od čias vzniku do polovice 17. storočia. Pri obnove sa rešpektovali aj výsledky archeologických výskumov, pri novom riešení nádvoria sa uplatnili aj základy kostola a studne pôvodného gotického osídlenia.

Viac informácií: http://www.kezmarok.com
 
Ľubovniansky hrad Tlačiť Email
Vznik Ľubovnianskeho hradu je kladený do druhej polovice 13. storočia, resp. na začiatok 14. storočia. Hrad vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska. Podľa niektorých prameňov) ho vybudoval pravdepodobne okolo roku 1280 poľský knieža Boleslav, ktorý bol manželom Kunigundy, dcéry uhorského kráľa Belu IV. V tomto čase vznikla kruhová veža a gotický palác. Začiatkom 14. storočia hrad rozšírili o ďalší, východne situovaný palác a ďalšie budovanie hradu urýchlili štátoprávne zmeny po roku 1299 ako aj vnútropolitické boje oligarchov proti centrálnej kráľovskej moci. Určenie vzniku hradu - v závere 13. storočia, či začiatkom 14. storočia - nemá na jeho dispozičné riešenie, či stavebné postupy žiaden vplyv a tak s najväčšou pravdepodobnosťou hrad vyzeral tak ako je uvedené na kresbách J.Česlu.
 
Spišský hrad Tlačiť Email
ImageSpišský hrad je unikátny príklad stredovekého komitátneho kráľovského hradu. Nachádza sa na vápencovom (travertínovom) skalnom brale, vo vizuálnom prepojení na Dreveník a Sobotisko. Skalné hroty bez vegetácie predstavujú ojedinelý príklad zachovaného podložia, ktoré ovplyvnilo aj vzhľad interiéru hradu. Spolu s veľkým sklonom kopca znemožnili zastavať predhradie do tej miery, ako sme na to zvyknutí u iných hradov. Pod Spišským hradom sa nachádza systém jaskýň a celé územie hradu aj s okolím predstavuje významnú prírodnú lokalitu z hľadiska výskytu fauny a flóry. Spolu s okolitými vápencovými prírodnými lokalitami (Sivá brada) a Spišskou Kapitulou, previazanou na pútnické kaplnky na horizonte, to vytvára neopakovateľný pocit genialnosti. Nezastupiteľný je tiež význam hradu ako dôležitej archeologickej lokality s dokladmi staršieho osídlenia.
Otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod., posledný vstup o 18.00 hod.

Viac informácií: http://www.spisskemuzeum.com/

 
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzión Perla
Penzion Kamzik
Apartmány Kamzík

TOP služby

Robo Burger
Gorals s.r.o.
Konzum ABC
Stolarstvo Domino
Wild Park

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
24 Hostí

LV SERVIS.SK