Zmluvy 2015 Tlačiť Email
Číslo zmluvy Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2015 Livonec, s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
Zmluva o poskytovaní služieb 84€/štvrťročne 08.01.2015 neurčito  
02/2015 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvarného diela č. 1/2015 - 04.03.2015 31.12.2015
03/2015 Mgr. Ivona Nosálová
Lekáreň Ždiar
Tatranská Lomnica
138
Zmluva o nájme 1262,76 11.03.2015 31.12.2016
04/2015 Obec Batizovce
Gerlachov
Lučivná
Mengusovce
Spišsaká Teplica
Štôla
Svit
Ždiar
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit podľa zmluvy 18.03.2015 podľa zmluvy
05/2015 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
Bardejov
Zmluva o dielo 18.725,94 08.04.2015 24 mesiacov
06/2015 Služby obce Ľubica, s.r.o.
Ľubica
Zmluva o zneškodnení odpadu č. 25/2015 viď zmluva 15.04.2015 neurčito
07/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o poskytnutí služieb viď zmluvu 30.04.2015 31.12.2017
08/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o dielo 2.496,00 30.04.2015 30.09.2015
09/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Rámcová zmluva podľa orílohy č. 1 zmluvy 30.04.2015 31.12.2017
10/2015 VSD, a.s. Košice Zmluva o pripojení 1512,00 06.05.2015 neurčito
11/2015 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny Zmluva o poskytovaní služieb _ 06.05.2015 neurčito
12/2015 AKU-TRANS, s.r.o.
Sereď
Dodatok č. 1 k Zmluve _ 06.05.2015 podľa zmluvy
13/2015 HARICH Production, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
Zmluva o vystúpení umelca 1460,00 06.05.2015 08.08.2015
14/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80/m2 06.05.2015 30.06.2017
15/2015 DHZ Ždiar
Obec T. Javorina
Zmluva o hasičskej pomoci   06.05.2015 neurčito  
16/2015 HGdata, s.r.o.
Ždiar 473
Kúpna zmluva podľa prílohy 28.05.2015 36 mesiacov  
17/2015 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Zmluva o dielo 17 620,98 28.05.2015 30.06.2015  
18/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
19/2015 Monika Pitoňáková
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
20/2015 Emil Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
21/2015 Alfonz Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
22/2015 Štefan Pitoňák
Ždiar 504
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
23/2015 FrantišekPitoňák
Ždiar 387
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
24/2015 Mária Pitoňáková
Ždiar 388
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
25/2015 Pavol Michlík
Ždiar 383
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
26/2015 Janka Michaláková
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
27/2015 Peter Mačák
Ždiar 406
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
28/2015 Zuazana Rusnáková
Ždiar 376
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
29/2015 Eva Zoričáková
Ždiar 349
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
30/2015 Štefan Slodičák
Ždiar 339
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
31/2015 Jozef Ivančák
Ždiar 254
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
32/2015 Ján Gallik
Ždiar 465
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
33/2015 Bohdan Budzák
Dolný Smokovec 59
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
34/2015 Štefan Mačák
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
35/2015 Alžbeta Fričová
Toporcerova 1347/29
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
36/2015 Peter Mačák
Ždiar 639
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
37/2015 Katarína Vancová
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
38/2015 Gabriela kundlová
Moskovská 14
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
39/2015 Veronika Zoričáková
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
40/2015 František Zoričák
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
41/2015 Eduard Lipták
Ždiar 468
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
42/2015 MUDr. Elena Kochanová
Slnečná 575/67
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
43/2015 Štefan a Margiata Zoričákovci
Sihoť 1211/16
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
44/2015 Monika Lizáková
Ždiar 355
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
45/2015 Božena Kužmová
Ždiar344
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
46/2015 Ing. Darina Rybková
Americká trieda 2430/3
Košice
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
47/2015 Anna Andrášová
Ždiar 375
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
48/2015 Ján Vojtaššák
Ždiar 488
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
49/2015 Angela Chytilová
Ždiar 353
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
50/2015 Roman Zoričák
Ždiar 492
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
51/2015 Anna Budzáková
Ždiar 496
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
52/2015 Ján Kriššák
Lúčna 2710/8
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
53/2015 Matej Kriššák
Lanškrounská 1609/12
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
54/2015 Milan Vojtaššák
Ždiar 489
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
55/2015 Valent Zoričák
Ždiar 374
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
56/2015 František Bekeš
Slovenská Ves 372
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
57/2015 Lukáš Sleboda
Ždiar 363
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
58/2015 Edita Bekešová
Ždiar 491
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
59/2015 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
60/2015 Mária Fábianová
Nový Smokovec 62
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
61/2015 Slávka Slebodová
Ždiar 357
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
62/2015 Anna Pitoňáková
Ždiar 365
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
63/2015 Ing. Ladislav Zoričák
Budovateľská 3079/6
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
64/2015 Veronika Ševcová
Ždiar 493
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
65/2015 Viera Fáberová
Batizovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
66/2015 Pavol Pitiňák
Ždiar 485
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
67/2015 František Pitiňák
Ždiar 370
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
68/2015 Ing. Veronika Pitiňáková
Tatranská Kotlina 67
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
69/2015 Veronika Štupáková
Ždiar 394
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
70/2015 Milan Pitoňák
Ždiar 219
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
71/2015 Šimon Mačák
Ždiar 403
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
72/2015 Ján Tropp
Ždiar 405
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
73/2015 Bibiána Jančošková
Pkružná 1299/64
Michalovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
74/2015 Milan Zoričák
Ždiar 351
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
75/2015 Ondrej Zoričák
Jilemnického 305/26
Svit
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
76/2015 Júlia Vojtaššáková
Ždiar 180
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
77/2015 Jozef a Mária Zoričákovci
Ždiar 352
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
78/2015 Daniela Blašková
Malý Slavkov
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
79/2015 Mgr. Štefan Kriššák
Tomášikova 2567/40
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
80/2015 Ignác Zoričák
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
81/2015 JUDr. Ján Zoričák
Batozovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
82/2015 Anna Zoričáková
Ždiar 401
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
83/2015 Božena Dučáková
Ľubica
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
84/2015 Katarína Kifferová
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
85/2015 Ing. Anton Andráš
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
86/2015 Ján Pitoňák
Ždiar 373
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
87/2015 Mesto Spišská Belá Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
88/2015 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
89/2015 Pozemkové spoločenstvo Strednica Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
90/2015 ProRoof, s.r.o.
Ždiar 417
Zmluva o dielo 4.164,54 02.06.2015 31.07.2015  
91/2015 MJM Group, s.r.o.
Kurov 85
086 04 Kružlov
Zmluva o dielo 480,00 18.06.2015 31.05.2018  
92/2015 Monika Blaščáková
Slovesnká Ves
Kúpna zmluva 7.000,00 30.06.2015 30.06.2015  
93/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci 100,00 10.07.2015 09.08.2015  
94/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 561,02/ročne 10.0.72015 neurčito  
95/2015 FS Frankovbčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 40,00 09.08.2015 09.08.2015  
96/2015 FS im. Klimky Bachledy
Zakopane
Zmluva o účinkovaní 400,00 09.08.2015 09.08.2015  
97/2015 FS Maguranka
Sp. Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
98/2015 FS Mali Bialcanie
Bialka Tatranská
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
99/2015 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 603,33 25.08.2015 neurčito  
100/2015
SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 93,12 25.08.2015 09.08.2015  
101/2015 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Zmluva o NFP 231.110,86 18,09,2015 30.11.2015  
102/2015 Úrad vlády SR
Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie 20.000,00 03.06.2015
Zmluva zverejnená v
CRZ
31.10.215  
103/2015 Podtatranské osvetové stredisko Poprad Zmluva o vzájomnej spolupráci 1.000,00 18.09.2015 09.08.2015  
104/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Kúpna zmluva č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
(EKS)
19.992,00 02.10.2015 12.10.2015  
105/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
- 02.10.2015 12.10.2015  
106/2015 ESIN construction, a.s.
Považská Bystrica
Zmluva o dielo 218 447,90 22.10.2015 21.12.2015  
107/2015 JANJU, s.r.o.
Svit
Mandátna zmluva 1020,00 27.10.2015 31.11.2015  
108/2015 LBS Nemešany, s.r.o.
Ždiar 169

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme - 28.10.2015    
109/2015 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 4 k zmluve č. 145/2006 2741,97 05.11.2015 -  
110/2015 Miracle Network, s.r.o.
Praha
ZoD č. 001-VOS 5.021,38 17.11.2015 31.12.2015  
111/2015 GMT projekt, s.r.o.
Bardejov
ZoD 30 328,56 28.11.2015 30 dní od začatia výstavby  
112/2015 SR - Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-728-052/2015 - 10-12-2015    
113/2015 Ján Stropkai
Ždiar

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 10.12.2015    
 
         
 
         
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik

TOP služby

Robo Burger
Gorals s.r.o.
Stolarstvo Domino
Ski Rent
Konzum ABC

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
2 Hostí

LV SERVIS.SK