Zmluvy 2011 Tlačiť Email

Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Banská Bystrica
Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu
0
03.02.2011
13.02.2011
 

 
002/2011
 
VÚB a.s.
Bratislava
 
Dodatok č.3 k Zmluve o termínovanom úvere č. 822/2009/UZ
 
65.956,35
 
22.02.2011
 
30.06.2011
 

 
 
QBE Insurace Limited
Košice

 
zmluva o poistení
 
72,90
 
03.03.2011
 
23.02.2012
 

 
 
Úrad práce soc. vecí a rodiny Poprad
 
Dodatok č. 2
k Dohode č. 9/NS/2010

 
873,11
 
03.03.2011
 
31.01.2011
 

 
 
Obec Osturňa
 
Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika
 
0
 
15.03.2011
 
splnením záväzkov určených v Zmluve o NFPVedúceho partnera
 

 
 
Obvodný úrad Pooprad
 
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 145/2006 o výpožičke hnuteľného majetku
 
3.363,67
 
22.03.2011
 
neurčito
 

 
 
Krajský úrad životného prostredia
Prešov

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo štát.rozpočtu
 
1800,00
 
30.03.2011
 
30.10.2011
 

 
 
RNDr.Eleonóra Weissová
Partizánska 700/47
Poprad


 
Mandátna zmluva č. 02/2011
 
1000,00
 
30.03.2011
 
schválením ZaD UPN-O Ždiar č.13
 

 
 
Ing.arch.Eva Mačáková URBA
Košice

 
Zmluva o dielo
 
11520,00
 
31.03.2011
 
splnením povinnosti zmluvných strán
 

 
 
Ministerstvo kultúry SR
Bratislava

 
Dohoda o spupráci pri prezentácií dotačného systému MK SR -program kultúrne poukazy
 
0
 
31.03.2011
 
spnením povinnosti zmluvných strán
 

 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR
Bratislava

 
Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice Ždiar
 
265240,47
 
12.04.2011
 
január 2013
 

 
 
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Poprad

 
Dohoda č. 10/parg.50j/2011
 
27035,10
 
29.04.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Poprad
 
Dohoda o poskytnutípríspevku na aktivačnú činnosť
 
0
 
29.04.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Igor Budzák a manž. Anna
Ždiar

 
Nájomná zmluva
 
113,98/mesačne
 
05.05.2011
 
30.04.2012
 

 
 
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Poprad

 
Dohoda č. 13/parag.50j/2011
 
27 500,00
 
05.05.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Jozef Pitoňák
Ždiar 384

 
Zmluva o dielo
 
19,56/m2
 
05.05.2011
 
30.06.2011
 

 
 
VPS Vysoké Tatry s.r.o.
Starý Smokovec

 
Zmluva o dielo
č. 246/2011

 
41 262,80
 
16.05.2011
 
24 mesiacov
 

 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad

 
Dodatok č.1
k Dohode č. 10/par.50j/2011

 
4743,00/mesačne
 
16.05.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad
 
Dodatok č.1
k Dohode č. 13/par.50j/2011
 
2500,00/mrsačne
 
16.05.2011
 
31.10.2011
 

020/2011
Mesto Spišská Belá
Zmluva 0 16.05.2011 31.03.2012  
021/2011 Slovak telekom a.s.
Bratislava
Dodatok k zmluve o pripojení
č.9900747586
  17.05.2011 24 mesiacov  
022/2011 Zariadenie pre seniorov, Vyšný Mlyn
Kežmarok
Zmluva č. 14/2011 0 10.06.2011 neurčito  
023/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Dodatok č. 2
k Dohode č.13/P50j/2011
0 10.06.2011 31.10.2011  
024/2011 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
Bratislava
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov
92696,00 16.06.2011 30.10.2011  
025/2011
GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo 244504,48 21.06.2011 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosi zmluvy  
026/2011 ARDE s.r.o.
Kellerova 1
Bardejov
Zmluva o poskytnutí služieb 7090,00 21.06.2011 16 mesiacov od podpisu dodatku k zmluve o pridelení NFP  
027/2011 František Hvizda - HM-COMP
Janovce 85
Zmluva o dielo 6648,00 21.06.2011 15 mesiacov od podpisu zmluvy s MVRR SR o pridelení NFP  
028/2011 Ing. Karol Fábry
Prešov

Dodatok č. 1 k MZ
340 0-2010 zo dňa 27.12.2010
1830,00 22.06.2011 podľa mandátnej zmluvy  
029/2011 ÚPSVaR Poprad Dodatok č.3 k Dohode č. 13/P50j/2011 0 27.06.2011 31.10.2011  
030/2011 Ľubomír Nemešány
Ždiar
Zmluva o dielo 90000,00 30.06.2011 31.10.2011  
031/2011 Tatranská galéria
Poprad
Zmluva o výpožičke
výtvarných diel č. 2/2011
0 04.07.2011 31.12.2012  
032/2011 DATALAN, a.s.
Bratislava
Zmluva o elektronickom zasielaní fa 0 26.07.2011 neurčito  
033/2011 T Mobile
Bratislava
Zmluva o pripojení   10.08.2011 neurčito  
034/2011 GARP Slovakia, s.r.o.
Bratislava
Zmluva o dielo 0 10.08.2011 realizáciou návrhu  
035/2011 Umelecká agentúra O.W. - Music
Kuchyňa
Zmluva o účinkovaní 1120,00 13.08.2011 13.08.2011  
036/2011 Allianz Slovenská poiťovňa, a.s.
Bratislava
Zmena poistnej zmluvy 234,99 16.08.2011 neurčito  
037/2011 GMT projekt, s.r.o.
Bardejov
Dodatok č.1 k ZoD 130611 244502,08 23.08.2011 podľa ZoD
č.130611
 
038/2011 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo
Zimná údržba obec.ciest
19,20€/hod. 7.10.2011 30.04.2011  
039/2011
Príloha
Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
Dodatok č. 1
k ZoD zo dňa 20.06.2011
podľa ZoD 03.11.2011 31.10.2011  
040/2011 Úrad vlády SR
Nám slobody 1
Bratoslava
Dodatok č.1
k Zmluve
č. UVSR-101/2011
podľa zmluvy 03.11.2011 31.10.2011  
041/2011 Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice

Zmluva č. 100154297ZoP
0 16.11.2011 neurčito
 
042/2011 Ing. Karol Petz
Prešov
Mandátna zmluva
č.10/2011
1000,00 21.12.2011 31.09.2012  
043/2011 CBS, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Zmluva o dielo 5160,00 20 dní po final. schválení 27.12.2011  
044/2011 CBS, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Zmluva o dielo 3000,00 20 dní po final. schválení 27.12.2011  
             
             
 

 

 
< Predchádzajúca
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik

TOP služby

Profi drill
Gorals s.r.o.
Ski Rent
Stolarstvo Domino
Robo Burger

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
2 Hostí

LV SERVIS.SK