Úvod arrow Obec Ždiar arrow Základná škola v Ždiari
Základná škola v Ždiari Tlačiť Email
História

Prvá zmienka o škole v Ždiari pochádza ešte spred roku 1800, bola to ľudová škola pri starom cintoríne.

V roku 1800 vzniká rímsko-katolícka ľudová škola. Pozostávala z 1 izby, ktorá slúžila zároveň ako trieda aj byt učiteľa, nemala lavice, tabuľu ani knihy. Plat učiteľa za celý školský rok bol 22 meríc ovsa a 27 zlatých.

V roku 1909 bola vystavaná nová kamenná škola s dvoma izbami pre učiteľa. Vyučovalo sa dvakrát týždenne na báze dobrovoľnosti. Šesťročné deti sa učili cez prázdniny. Cez vojnu vyučovali kňazi, väčšinou sa však nevyučovalo vôbec.

Po vojne vyučoval v škole stále len jeden učiteľ, vybavenie školy bolo biedne, školu zariaďoval učiteľ za peniaze, ktoré si požičal od gazdov. Na ploche 53 m2 sa vyučovalo 150-200 žiakov.

V roku 1925 vznikajú v Ždiari dve jednotriedne štátne ľudové školy, jedna na hornom, druhá na dolnom konci dediny. Nasledujúce pohnuté roky sa striedali budovy v ktorých prebiehala výuka ako aj samotní vyučujúci. Všetky tri školy takto existovali paralelne popri sebe až do roku 1953, kedy boli zlúčené v osemročnú strednú školu. Táto bola, po započatí výstavby novej budovy, v roku 1959 pretransformovaná na Základnú deväťročnú školu.

Vyučovanie v novej budove započalo v septembri 1962. Od šk.roku 1976/1977 sa už v novej budove vyučovali všetky ročníky, v škole bol zriadený školský klub a v budove bývalej hornej školy vznikla MŠ. Tá bola v roku 1981 presťahovaná do budovy dolnej školy, kde sídli podnes. V šk.roku 1992/1993 bolo za prispenia TJ Tatran v Ždiari zriadené pri ZŠ Školské športové stredisko so zameraním na bežecké lyžovanie, ktoré má v Ždiari dlhoročnú tradíciu.

Súčasná profilácia školy: regionálna výchova - ekológia - šport

V súčasnosti sú mimoškolské aktivity základnej školy v Ždiari spojené najmä s udržiavaním tradícií a to v niekoľkých hlavných smeroch. Ide najmä o uchovávanie kultúrneho dedičstva predkov v rámci činnosti DFS Ždiaranček, súboru s dlhoročnou tradíciou, ktorý ročne absolvuje množstvo vystúpení na podujatiach organizovaných v rámci regiónu ako aj mimo neho. Ďalšou významnou aktivitou je činnosť školského športového strediska,kde najmä v bežeckom lyžovaní žiaci dosahujú pekné výsledky. Geografická poloha obce v tesnej blízkosti Tatranského Národného Parku, národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry priam zaväzuje aj k rozvíjaniu vzťahu k prírodným hodnotám a ich ochrane implementáciou environmentálnej výchovy v rámci vyučovacích predmetov ako aj mimoškolských aktivít. Žiaci našej školy sa napr.každoročne zapájajú do akcie Čisté hory organizovanej správou TANAP-u. O celkovom dôraze školy na regionálnu výchovu svedčí aj skladba záujmovej činnosti ponúkaná našou školou.

Ďalšie informácie: www.zszdiar.edupage.org
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Apartmány Kamzík

TOP služby

Gorals s.r.o.
Profi drill
Stolarstvo Domino
Wild Park
Robo Burger

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
4 Hostí

LV SERVIS.SK