Zmluvy 2015
Číslo zmluvy Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2015 Livonec, s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
Zmluva o poskytovaní služieb 84€/štvrťročne 08.01.2015 neurčito  
02/2015 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvarného diela č. 1/2015 - 04.03.2015 31.12.2015
03/2015 Mgr. Ivona Nosálová
Lekáreň Ždiar
Tatranská Lomnica
138
Zmluva o nájme 1262,76 11.03.2015 31.12.2016
04/2015 Obec Batizovce
Gerlachov
Lučivná
Mengusovce
Spišsaká Teplica
Štôla
Svit
Ždiar
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit podľa zmluvy 18.03.2015 podľa zmluvy
05/2015 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
Bardejov
Zmluva o dielo 18.725,94 08.04.2015 24 mesiacov
06/2015 Služby obce Ľubica, s.r.o.
Ľubica
Zmluva o zneškodnení odpadu č. 25/2015 viď zmluva 15.04.2015 neurčito
07/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o poskytnutí služieb viď zmluvu 30.04.2015 31.12.2017
08/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Zmluva o dielo 2.496,00 30.04.2015 30.09.2015
09/2015 ARR PSK
Prostějovká 117/A
Prešov
Rámcová zmluva podľa orílohy č. 1 zmluvy 30.04.2015 31.12.2017
10/2015 VSD, a.s. Košice Zmluva o pripojení 1512,00 06.05.2015 neurčito
11/2015 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny Zmluva o poskytovaní služieb _ 06.05.2015 neurčito
12/2015 AKU-TRANS, s.r.o.
Sereď
Dodatok č. 1 k Zmluve _ 06.05.2015 podľa zmluvy
13/2015 HARICH Production, s.r.o.
Liptovský Mikuláš
Zmluva o vystúpení umelca 1460,00 06.05.2015 08.08.2015
14/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80/m2 06.05.2015 30.06.2017
15/2015 DHZ Ždiar
Obec T. Javorina
Zmluva o hasičskej pomoci   06.05.2015 neurčito  
16/2015 HGdata, s.r.o.
Ždiar 473
Kúpna zmluva podľa prílohy 28.05.2015 36 mesiacov  
17/2015 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Zmluva o dielo 17 620,98 28.05.2015 30.06.2015  
18/2015 Jozef Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
19/2015 Monika Pitoňáková
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
20/2015 Emil Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
21/2015 Alfonz Pitoňák
Ždiar 371
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
22/2015 Štefan Pitoňák
Ždiar 504
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
23/2015 FrantišekPitoňák
Ždiar 387
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
24/2015 Mária Pitoňáková
Ždiar 388
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
25/2015 Pavol Michlík
Ždiar 383
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
26/2015 Janka Michaláková
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
27/2015 Peter Mačák
Ždiar 406
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
28/2015 Zuazana Rusnáková
Ždiar 376
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
29/2015 Eva Zoričáková
Ždiar 349
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
30/2015 Štefan Slodičák
Ždiar 339
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
31/2015 Jozef Ivančák
Ždiar 254
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
32/2015 Ján Gallik
Ždiar 465
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
33/2015 Bohdan Budzák
Dolný Smokovec 59
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
34/2015 Štefan Mačák
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
35/2015 Alžbeta Fričová
Toporcerova 1347/29
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
36/2015 Peter Mačák
Ždiar 639
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
37/2015 Katarína Vancová
Ždiar 378
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
38/2015 Gabriela kundlová
Moskovská 14
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
39/2015 Veronika Zoričáková
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
40/2015 František Zoričák
Ždiar 356
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
41/2015 Eduard Lipták
Ždiar 468
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
42/2015 MUDr. Elena Kochanová
Slnečná 575/67
Spišská Belá
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
43/2015 Štefan a Margiata Zoričákovci
Sihoť 1211/16
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
44/2015 Monika Lizáková
Ždiar 355
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
45/2015 Božena Kužmová
Ždiar344
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
46/2015 Ing. Darina Rybková
Americká trieda 2430/3
Košice
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
47/2015 Anna Andrášová
Ždiar 375
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
48/2015 Ján Vojtaššák
Ždiar 488
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
49/2015 Angela Chytilová
Ždiar 353
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
50/2015 Roman Zoričák
Ždiar 492
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
51/2015 Anna Budzáková
Ždiar 496
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
52/2015 Ján Kriššák
Lúčna 2710/8
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
53/2015 Matej Kriššák
Lanškrounská 1609/12
Kežmarok
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
54/2015 Milan Vojtaššák
Ždiar 489
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
55/2015 Valent Zoričák
Ždiar 374
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
56/2015 František Bekeš
Slovenská Ves 372
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
57/2015 Lukáš Sleboda
Ždiar 363
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
58/2015 Edita Bekešová
Ždiar 491
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
59/2015 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
60/2015 Mária Fábianová
Nový Smokovec 62
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
61/2015 Slávka Slebodová
Ždiar 357
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
62/2015 Anna Pitoňáková
Ždiar 365
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
63/2015 Ing. Ladislav Zoričák
Budovateľská 3079/6
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
64/2015 Veronika Ševcová
Ždiar 493
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
65/2015 Viera Fáberová
Batizovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
66/2015 Pavol Pitiňák
Ždiar 485
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
67/2015 František Pitiňák
Ždiar 370
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
68/2015 Ing. Veronika Pitiňáková
Tatranská Kotlina 67
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
69/2015 Veronika Štupáková
Ždiar 394
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
70/2015 Milan Pitoňák
Ždiar 219
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
71/2015 Šimon Mačák
Ždiar 403
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
72/2015 Ján Tropp
Ždiar 405
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
73/2015 Bibiána Jančošková
Pkružná 1299/64
Michalovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
74/2015 Milan Zoričák
Ždiar 351
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
75/2015 Ondrej Zoričák
Jilemnického 305/26
Svit
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
76/2015 Júlia Vojtaššáková
Ždiar 180
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
77/2015 Jozef a Mária Zoričákovci
Ždiar 352
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
78/2015 Daniela Blašková
Malý Slavkov
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
79/2015 Mgr. Štefan Kriššák
Tomášikova 2567/40
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
80/2015 Ignác Zoričák
Ždiar 354
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
81/2015 JUDr. Ján Zoričák
Batozovce
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
82/2015 Anna Zoričáková
Ždiar 401
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
83/2015 Božena Dučáková
Ľubica
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
84/2015 Katarína Kifferová
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
85/2015 Ing. Anton Andráš
Poprad
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
86/2015 Ján Pitoňák
Ždiar 373
Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
87/2015 Mesto Spišská Belá Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
88/2015 Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
89/2015 Pozemkové spoločenstvo Strednica Ždiar Zmluva o zriadení vecného bremena bezodplatne 01.06.2015 neurčito  
90/2015 ProRoof, s.r.o.
Ždiar 417
Zmluva o dielo 4.164,54 02.06.2015 31.07.2015  
91/2015 MJM Group, s.r.o.
Kurov 85
086 04 Kružlov
Zmluva o dielo 480,00 18.06.2015 31.05.2018  
92/2015 Monika Blaščáková
Slovesnká Ves
Kúpna zmluva 7.000,00 30.06.2015 30.06.2015  
93/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci 100,00 10.07.2015 09.08.2015  
94/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 561,02/ročne 10.0.72015 neurčito  
95/2015 FS Frankovbčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 40,00 09.08.2015 09.08.2015  
96/2015 FS im. Klimky Bachledy
Zakopane
Zmluva o účinkovaní 400,00 09.08.2015 09.08.2015  
97/2015 FS Maguranka
Sp. Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
98/2015 FS Mali Bialcanie
Bialka Tatranská
Zmluva o účinkovaní 100,00 09.08.2015 09.08.2015  
99/2015 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 603,33 25.08.2015 neurčito  
100/2015
SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 93,12 25.08.2015 09.08.2015  
101/2015 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Zmluva o NFP 231.110,86 18,09,2015 30.11.2015  
102/2015 Úrad vlády SR
Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie 20.000,00 03.06.2015
Zmluva zverejnená v
CRZ
31.10.215  
103/2015 Podtatranské osvetové stredisko Poprad Zmluva o vzájomnej spolupráci 1.000,00 18.09.2015 09.08.2015  
104/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Kúpna zmluva č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
(EKS)
19.992,00 02.10.2015 12.10.2015  
105/2015 Ing. Martin Mlynár
DISTANCE SPORT
Gerlachov
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201525933-Z zo dňa 30.09.2015
- 02.10.2015 12.10.2015  
106/2015 ESIN construction, a.s.
Považská Bystrica
Zmluva o dielo 218 447,90 22.10.2015 21.12.2015  
107/2015 JANJU, s.r.o.
Svit
Mandátna zmluva 1020,00 27.10.2015 31.11.2015  
108/2015 LBS Nemešany, s.r.o.
Ždiar 169

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme - 28.10.2015    
109/2015 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 4 k zmluve č. 145/2006 2741,97 05.11.2015 -  
110/2015 Miracle Network, s.r.o.
Praha
ZoD č. 001-VOS 5.021,38 17.11.2015 31.12.2015  
111/2015 GMT projekt, s.r.o.
Bardejov
ZoD 30 328,56 28.11.2015 30 dní od začatia výstavby  
112/2015 SR - Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-728-052/2015 - 10-12-2015    
113/2015 Ján Stropkai
Ždiar

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 10.12.2015