Objednávky r. 2016
P.č. objednávky
Dodávateľ
Názov a druh tovaru, služby
Cena spolu (€)
Dátum
001/16
 
 
 
 
002/16
 
 
 
 
003/16
 
 
 
 
004/16
 
 
 
 
005/16
 
 
 
 
006/16
 
 
 
 
007/16
 
 
 
 
008/16
 
 
 
 
009/16
 
 
 
 
010/16
 
 
 
 
011/16
 
 
 
 
012/16
 
 
 
 
013/16
 
 
 
 
014/16
 
 
 
 
015/16
 
 
 
 
016/16
 
 
 
 
017/16
 
 
 
 
018/16
 
 
 
 
019/16
 
 
 
 
020/16
 
 
 
 
021/16
 
 
 
 
022/16
 
 
 
 
023/16
 
 
 
 
024/16
 
 
 
 
025/16
 
 
 
 
026/16
 
 
 
 
027/16
 
 
 
 
028-030/16
 
 
 
 
031/16
 
 
 
 
032/16
 
 
 
 
033/16
 
 
 
 
034/16
 
 
 
 
035/16
 
 
 
 
036/16
 
 
 
 
037/16
 
 
 
 
038/16
 
 
 
 
039/16
 
 
 
 
040/16
 
 
 
 
041/16
 
 
 
 
042/16
 
 
 
 
043/16
 
 
 
 
044/16
 
 
 
 
045/16
 
 
 
 
046/16
 
 
 
 
047/16