Zmluvy 2016
P.č. Dodávateľ Zmluva Cena s DPH Účinnosť Platnosť Poznámka
01/2016 Penzión Strachan
Ždiar
Nájomná zmluva 220/mesačne 25.1.2016 30.04.2016  
02/2016 Ministerstvo hospodárstava SR
Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP 215 909,43   Centrálny register zmlúv
03/2016 Tatranská galéria v Poprade
Zmluva o výpožičke č. 1/2016 - 25.1.2016 31.12.2016
04/2016 SPP, a.s. Bratislava
Dodatok č. 03 1.2.2016 31.12.2018
05/2016 VSD, a.s. Košice
Zmluva o výpožičke č. 2120/2020/2015 - 22.2.2016 neurčito
06/2016 Komunálna poisťovňa
Poistná zmluva MV 92,00 /ročne 22.2.2016 neurčito
07/2016 SPP, a.s.
Bratislava
Zmluva o spolupráci 700,00 bez DPH 4.4.2016 31.12.2016
08/2016 VSD, a.s.
Košice
Kúpna zmluva 1941,60 4.4.2016  
09/2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP 204 163,96 02.04.2016 31.12.2015 Centrálny register zmlúv
10/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava

Zmluva č. 36085 3000,00 21.04.2016 31.08.2016
11/2016 Komunálna poisťovňa, a.s.
Bratislava
Poistná zmluva 197,69 29.04.2016 neurčito
12/2016 PVPS, a.s. Poprad Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vodné 1,0884/m3 bez DPH
stočné 1,0904/m3 bez DPH
14.05.2016 neurčito
13/2016 INSA, s.r.o. Sereď
MACH TRADE, s.r.o. Sereď

Zmluva prílohe č. 1 18.05.2016 neurčito
14/2016 Komunálna poisťovňa
Bratislava
Skupinové poistenie 24,66 25.05.2016 25.05.2016  
15/2016 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Zmluva o dielo č. 01/2016 16.344,00 31.05.2016 12 mesiacov  
16/2016 KRISTÍNA MISIC PLUS, s.r.o.
vajkovce

Zmluva 4.000,00 02.06.2016 14.8.2016  
17/2016 ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
Bratislava

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 5.284,26 02.06.2016 15 dní od doručenia výzvy na podpis zmluvy  
18/2016 ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
Bratislava
Zmluva č. VSN080620502 5.284,26 02.06.2016 neurčito  
19/2016 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Dodatok č. 1 k zmluve bez fakturácie 04.06.2016 12 mesiacov  
20/2016 Invest Leasing, s.r.o.
Prešov
ZoD č. 2/2016/IL 4700,00 11.06.2016 30.06.2016  
21/2016 Brantner Poprad, s.r.o.
Zmluva - 30.06.2016 30.06.2021  
22/2016 VSD, a.s. Košice
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - 18.7.2016 zápis do katastra  
23/2016 ZO SOZ
Kolektívna zmluva - 18.7.2016 31.12.2016  
24/2016 Ing. Cibulová Daniela
Banská Bystrica
Zmluva o auditorskej činnosti viď zmluva 18.7.2016 lpnenie za r. 2016-2017  
25/2016 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke vody 1,0884/m3+DPH 21.7.2016 neurčito  
26/2016 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke vody 1,0884/m3+DPH 21.7.2016 neurčito  
27/2016 PSK
Prešov
Zmluva č.423/2016/OK 1000,00 09.08.2016 14.8.2016  
28/2016 FS Magura Kežmarok Zmluva o účinkovaní 350,00 15.08.2016 14.08.2016  
29/2016 FS Frankovčan
Malá Franková
Zmluva o účinkovaní 50,00 15.08.2016 14.08.2016  
30/2016 FS Maguranka
Sp.Stará Ves
Zmluva o účinkovaní 100,00 15.08.2016 14.08.2016  
31/2016 FS Oravan Nižná Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
32/2016 FS Ciardasie, Čierna Hora, Poľsko Zmluva o účinkovaní 125,00 15.08.2016 14.08.2016  
33/2016 FS RUTA, Lotyšsko Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
34/2016 FS Goral Ždiar Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
35/2016 DFS ŽDIARANČEK Ždiar Zmluva o účinkovaní - 15.08.2016 14.08.2016  
36/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluva 100,00 25.08.2016 14.08.2016  
37/2016 JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Zmluva o dielo 83 560,20 27.09.2016 30.08.2016  
38/2016 ENVIDOM
Bratislava
Zmluva čl. VI zmluvy 27.09.2016 neučito  
39/2016 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva   27.09.2016 14.08.2016  
40/2016 JUDr. Sidor Mandátna zmluva čl.II. zml. 27.09.2016 neurčito  
41/2016 Data Centrum
Bratislava
Zmluva o pripojení - 19.10.2016 neurčito  
42/2016 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva - 23.11.2016 25.11.2016  
43/2016 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 18 Eur/hod. 19.12.2016 30.04.2020  
44/2016 ARR PSK
Prešov
Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve
podľa dodatku 19.12.2016 pod+a zmluvy