Margecany, Markušovce
Účasť na Margecanských fajnotách a exkurzia do kaštieľa v Markušovciach.