Uznesenia OcZ rok 2017
Február 2017:

Čítaj - Uznesenie 124-132/2017