Uznesenia OcZ rok 2017
Apríl 2017:

Čítaj - Uznesenie 138-146/2017

Február 2017:

Čítaj - Uznesenie 124-132/2017