Uznesenia OcZ rok 2017
August 2017:

Čítaj - Uznesenie 155-159/2017

Jún
2017:

Čítaj - Uznesenie 147-154/2017

Apríl
2017:

Čítaj - Uznesenie 138-146/2017

Február 2017:

Čítaj - Uznesenie 124-132/2017