Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku
Oznámenie
Obec Ždiar zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku Múzeum - Ždiarsky dom spôsobom prenájmu.