Oznámenie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
Oznámenie