Oznámenie
Oznámenie, Úradná tabuľa
o pracovnom prerokovaní ZaDč.16 ÚPN-O-Ždiar