Faktúry – apríl 2017
P.č. faktúry
Dodávateľ
Predmet dodávky
Suma v EUR
Dátum úhrady FA
Pozn.
103
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
Ročný poplatok
201,50
04.04.2016
 
104
Livonec, s.r.o. Bratislava
Bezpeč.technik
84,00
 
 
105
SPP, a.s. Bratislava
Záloha plyn
1180,00
 
 
106
Papyrus, s.r.o. Poprad
Kan.potreby
105,60
 
 
107
E.I.C. Engineering Inspection Company, s.r.o.
Posudok projektovej dokumentácie
132,00
 
 
108
VSE, a.s. Košice
Záloha energie
800,00
 
 
109
Datalan, Bratislava
Podpora 3/2017
165,60
 
 
110
Martin Pavličko, Spišská Belá
Maliarske práce Ždiarsky dom
705,46
 
 
111
ENECO Prešov
Energetický audit MŠ Ždiar
3000,00
 
 
112
MsP Spišská Belá
Skládka TKO 3/2017
553,38
5.4.2017
 
113
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
122,24
 
 
114
Slovak Telekom, a.s.
internet
31,82
7.4.2017
 
115
Jozef Pitoňák, Ždiar 384
Oprava MK
1026,00
10.4.2017
 
116
Ing. Jozef Knapík, Kežmarok
Projektová dokumentácia MŠ
3900,00
12.4.2017
 
117
Eurotrend Špak, Spišská Belá
materiál
60,89
 
 
118
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
telefón
148,90
 
 
119
VSE Košice
elektrika
611,00
 
 
120
VSE Košice
elektrika
12,00
 
 
121
WoltersKluwer, Bratislava
zákony
46,20
 
 
122
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
TKO 3/2017
944,71
 
 
123
AK Sidor, Poprad
Právne služby
240,00
19.4.2017
 
124
Pavol Bekeš, Ždiar 415
Doprva žiakov Štrbské Pleso
288,00
 
 
125
Valent Kotarba Ždiar 310
Zemné práce
90,00
 
 
126
Železiarstvo Monka Ždiar
materiál
149,84
 
 
127
Slovnaft, a.s. Bratislava
benzín
101,68
20.4.2017
 
128
Autonova aPoprad
Servis auta
145,84
21.4.2017
 
129
Slovak Telekom
telefón
2,56
 
 
130
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Veľkoobjemový kontajner
82,82
 
 
131
ŠJ pri ZŠ Ždiar
Stravné 5/2017
131,95
25.4.2017
 
132
Papyrus Poprad
Kancelárske potreby
75,00
 
 
133
ARR PSK Prešov
Vypracovanie žiadosti NFP
1500,00