Oznam
Kalendár triedeného zberu
Vážení občania,

od 1. júla 2017 zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a separovaného odpadu bude zabezpečovať nová zberná spoločnosť Brantner – Poprad, s.r.o.
Z tohto dôvodu nás čakajú zmeny v termínoch zberu a spôsobe zberu odpadu.

Zber tuhého komunálneho odpadu bude zabezpečovaný raz za dva týždne, ako doteraz, mení sa deň zberu, t.j. na stredu. Prvý zvoz sa uskutoční dňa 12. júla 2017.

Zber separovaného odpadu bude zabezpečovaný vo farebných vreciach na jednotlivé komodity odpadu:
Zber platov v žltých vreciach 1 x mesačne
Zber skla v zelených vreciach 1 x mesačne
Zber papiera v modrých vreciach 1x za štvrťrok

Každá komodita separovaného odpadu sa bude zbierať samostatne, bude mať svoj zberový deň a termín, napr:
• Prvý zber plastov v žltých vreciach bude podľa harmonogramu v utorok 4. júla 2017, zbierať sa budú len plasty.
• Prvý zber skla v zelených vreciach bude podľa harmonogramu v utorok 11. júla 2017, zbierať sa bude len sklo.
• Prvý zber papiera v modrých vreciach bude podľa harmonogramu vo štvrtok 12. augusta 2017, bude sa zbierať len papier.

Kalendár termínov zberu a vrecia na prvý zber separátov bude do domácnosti roznášať obecný úrad po 1 ks z každej farby. Pri zbere pracovníci zbereovej spoločnosti vymenia plné vrece za prázdne.
V prípade ak potrebujete viac vriec na prvý zber, vrecia je si potrebné vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Prvý zber bude zber plastov v utorok 4. júla. Zbierať sa budú len žlté vrecia. Iné separáty sa zbierať nebudú, ostanú nepozbierané!
Každá domácnosť nepozbieraný iný odpad si bude musieť odstrániť z pozemku.