Goralské folklórne slávnosti 2017
Fotogaléria
23. ročník Goralských folklórnych slávností ponúkol milovníkom ľudovej hudby, spevu a tanca za účasti folklórnych skupín z dvoch strán Tatier zážitky spojené tradíciami a zvyklosťami. Účinkujúci FS Krzesany – Ciche - Poľsko, DFS Bitites - Lotyšsko, ĽH Polhorská muzika  - Oravská Polhora, FS Kicora - Lendak, Frankovčan – Malá Franková, Čačina – Spišská Nová Ves a domáci DFS Ždiaranček a FS Goral zo Ždiaru predviedli svoje nadšenie pre zachovanie svojich tradícií.
Nepriaznivé daždivé počasie so silným vetrom prinútilo organizátorov slávností, po konzultácii s manažérom hudobnej skupiny HEX, zrušiť hlavný večerný program, a to koncert skupiny HEX aj zábavnej skupiny BRAVO. Sv. omša pod Ždiarskou Vidlou bola celebrovaná v náhradných priestoroch. Vystúpenie DFS Bitites z Lotyšska a našich ždiarskych talentov, za náhradného ozvučenia, pokračovalo na pódiu.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli na Goralské slávnosti finančnou čiastkou alebo vecnou cenou.