Rekonštrukcia strechy - Ždiarsky dom
V týchto dňoch za začali práce na výmene strešnej krytiny na budove Ždiarsky dom.