Zmluvy 2011

Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Banská Bystrica
Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu
0
03.02.2011
13.02.2011
 

 
002/2011
 
VÚB a.s.
Bratislava
 
Dodatok č.3 k Zmluve o termínovanom úvere č. 822/2009/UZ
 
65.956,35
 
22.02.2011
 
30.06.2011
 

 
 
QBE Insurace Limited
Košice

 
zmluva o poistení
 
72,90
 
03.03.2011
 
23.02.2012
 

 
 
Úrad práce soc. vecí a rodiny Poprad
 
Dodatok č. 2
k Dohode č. 9/NS/2010

 
873,11
 
03.03.2011
 
31.01.2011
 

 
 
Obec Osturňa
 
Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika
 
0
 
15.03.2011
 
splnením záväzkov určených v Zmluve o NFPVedúceho partnera
 

 
 
Obvodný úrad Pooprad
 
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 145/2006 o výpožičke hnuteľného majetku
 
3.363,67
 
22.03.2011
 
neurčito
 

 
 
Krajský úrad životného prostredia
Prešov

 
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo štát.rozpočtu
 
1800,00
 
30.03.2011
 
30.10.2011
 

 
 
RNDr.Eleonóra Weissová
Partizánska 700/47
Poprad


 
Mandátna zmluva č. 02/2011
 
1000,00
 
30.03.2011
 
schválením ZaD UPN-O Ždiar č.13
 

 
 
Ing.arch.Eva Mačáková URBA
Košice

 
Zmluva o dielo
 
11520,00
 
31.03.2011
 
splnením povinnosti zmluvných strán
 

 
 
Ministerstvo kultúry SR
Bratislava

 
Dohoda o spupráci pri prezentácií dotačného systému MK SR -program kultúrne poukazy
 
0
 
31.03.2011
 
spnením povinnosti zmluvných strán
 

 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR
Bratislava

 
Prestavba a dostavba hasičskej zbrojnice Ždiar
 
265240,47
 
12.04.2011
 
január 2013
 

 
 
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Poprad

 
Dohoda č. 10/parg.50j/2011
 
27035,10
 
29.04.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Poprad
 
Dohoda o poskytnutípríspevku na aktivačnú činnosť
 
0
 
29.04.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Igor Budzák a manž. Anna
Ždiar

 
Nájomná zmluva
 
113,98/mesačne
 
05.05.2011
 
30.04.2012
 

 
 
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Poprad

 
Dohoda č. 13/parag.50j/2011
 
27 500,00
 
05.05.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Jozef Pitoňák
Ždiar 384

 
Zmluva o dielo
 
19,56/m2
 
05.05.2011
 
30.06.2011
 

 
 
VPS Vysoké Tatry s.r.o.
Starý Smokovec

 
Zmluva o dielo
č. 246/2011

 
41 262,80
 
16.05.2011
 
24 mesiacov
 

 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad

 
Dodatok č.1
k Dohode č. 10/par.50j/2011

 
4743,00/mesačne
 
16.05.2011
 
31.10.2011
 

 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad
 
Dodatok č.1
k Dohode č. 13/par.50j/2011
 
2500,00/mrsačne
 
16.05.2011
 
31.10.2011
 

020/2011
Mesto Spišská Belá
Zmluva 0 16.05.2011 31.03.2012  
021/2011 Slovak telekom a.s.
Bratislava
Dodatok k zmluve o pripojení
č.9900747586
  17.05.2011 24 mesiacov  
022/2011 Zariadenie pre seniorov, Vyšný Mlyn
Kežmarok
Zmluva č. 14/2011 0 10.06.2011 neurčito  
023/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Dodatok č. 2
k Dohode č.13/P50j/2011
0 10.06.2011 31.10.2011  
024/2011 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
Bratislava
Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov
92696,00 16.06.2011 30.10.2011  
025/2011
GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo 244504,48 21.06.2011 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosi zmluvy  
026/2011 ARDE s.r.o.
Kellerova 1
Bardejov
Zmluva o poskytnutí služieb 7090,00 21.06.2011 16 mesiacov od podpisu dodatku k zmluve o pridelení NFP  
027/2011 František Hvizda - HM-COMP
Janovce 85
Zmluva o dielo 6648,00 21.06.2011 15 mesiacov od podpisu zmluvy s MVRR SR o pridelení NFP  
028/2011 Ing. Karol Fábry
Prešov

Dodatok č. 1 k MZ
340 0-2010 zo dňa 27.12.2010
1830,00 22.06.2011 podľa mandátnej zmluvy  
029/2011 ÚPSVaR Poprad Dodatok č.3 k Dohode č. 13/P50j/2011 0 27.06.2011 31.10.2011  
030/2011 Ľubomír Nemešány
Ždiar
Zmluva o dielo 90000,00 30.06.2011 31.10.2011  
031/2011 Tatranská galéria
Poprad
Zmluva o výpožičke
výtvarných diel č. 2/2011
0 04.07.2011 31.12.2012  
032/2011 DATALAN, a.s.
Bratislava
Zmluva o elektronickom zasielaní fa 0 26.07.2011 neurčito  
033/2011 T Mobile
Bratislava
Zmluva o pripojení   10.08.2011 neurčito  
034/2011 GARP Slovakia, s.r.o.
Bratislava
Zmluva o dielo 0 10.08.2011 realizáciou návrhu  
035/2011 Umelecká agentúra O.W. - Music
Kuchyňa
Zmluva o účinkovaní 1120,00 13.08.2011 13.08.2011  
036/2011 Allianz Slovenská poiťovňa, a.s.
Bratislava
Zmena poistnej zmluvy 234,99 16.08.2011 neurčito  
037/2011 GMT projekt, s.r.o.
Bardejov
Dodatok č.1 k ZoD 130611 244502,08 23.08.2011 podľa ZoD
č.130611
 
038/2011 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo
Zimná údržba obec.ciest
19,20€/hod. 7.10.2011 30.04.2011  
039/2011
Príloha
Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
Dodatok č. 1
k ZoD zo dňa 20.06.2011
podľa ZoD 03.11.2011 31.10.2011  
040/2011 Úrad vlády SR
Nám slobody 1
Bratoslava
Dodatok č.1
k Zmluve
č. UVSR-101/2011
podľa zmluvy 03.11.2011 31.10.2011  
041/2011 Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice

Zmluva č. 100154297ZoP
0 16.11.2011 neurčito
 
042/2011 Ing. Karol Petz
Prešov
Mandátna zmluva
č.10/2011
1000,00 21.12.2011 31.09.2012  
043/2011 CBS, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Zmluva o dielo 5160,00 20 dní po final. schválení 27.12.2011  
044/2011 CBS, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Zmluva o dielo 3000,00 20 dní po final. schválení 27.12.2011