Objednávky r. 2011
P.č. objednávky
Dodávateľ
Názov a druh tovaru, služby
Cena spolu (€)
Dátum
001/2011
Ing. Milan Hámor
Markušovského 494
059 55 Štrba
Realizácia verejného obstarávania na poskytnutie služby
„Likvidácia odpadov
1 000,00
14.3.2011