Folklórna skupina Goral
Image
Folklórna skupina Goral
Tradície predkov a neobyčajne pútavý folklór podtatranskej obce Ždiar, so svojimi typickými tradíciami a zvyklosťami sa zachováva cez aktívnych občanov v tejto oblasti.

Začiatky činnosti spojené s autentickým folklórom sú spojené s rokom 1925. V tomto roku vznikol prvý ľudový folklórny súbor „Ždiaran“ pod vedením Mateja, Jána a Jozefa Pitoňákovcov a Vojtecha Sobankého.

 

Súbor sa postupne zaradil pomedzi popredné ľudové telesá na Slovensku. Nadšenie, folklór, krása krojov a goralský temperament učaroval aj známemu českému fotografovi a znalcovi ľudového umenia Karlovi Plickovi, ktorý tu nakrútil veľa lyrických scén pre svoj známy film Zem spieva a nafotil jednoduchých vidieckych ľudí.

Žánre ľudového slovesného umenia v Ždiari sú odrazom spôsobu života ľudí v tomto vysokohorskom drsnom prostredí. Ľudová poézia zohrala v živote obyvateľov dediny dôležitú úlohu a vznikala pri práci doma, na poli, v lese a bežnom živote. Udržiavali sa zvyky rodinné súvisiace s narodením dieťaťa, krstom, dospievaním, svadbou, smrťou i pohrebom. Dodnes sa dodržiavajú zvyky a obyčaje pred odchodom na sobáš, odpytovanie mladých, odobierka nevesty z rodného domu, pri príchode do nového domu a čepčení mladej panej. Zachovali sa zvyky a obyčaje z jarného obdobia na Kvetnú nedeľu a dni veľkonočné. Vo vianočné sviatky chodievajú chlapci s betlehemom, vinšujú na Štedrý deň i Nový rok.

Tieto ľudové rituály sa snažia zachovať vo svojom pestrom programe nadšenci pre folklór vo folklórnom súbore GORAL. Členovia skupiny sa delia na tanečníkov, hudobníkov a spevákov. Bohaté tradície a zvyklosti, goralský temperament, tanec, spev a jedinečný ždiarsky kroj prezentujú v rámci Goralských folklórnych slávností v obci ale i mimo nej.

Zložky folklórnej skupiny:
 • tanečníci
 • speváčky
 • hudobníci
 • ľudoví rozprávači
Repertoár:
 • piesne, tance, spevy a melódie z goralského Spiša v nosných programoch DFSk Goral - "Priadky" a "Starodávna ždiarska svadba"
 • goralské chlapčenské tance: "Hajduk", "Mazur" a pastierske hry: "Plutno tkač", "Vyskocič na pňoka", "Pyncoky bič", "Pjurko džvigač", "Buky scypač", "Stodoly voľač", "Zbíjanie kapeľusa"
 • dievčenský tanec "Kulecko",
 • goralské párové tance : "Rovny", "Kotka", "Rozkazovačky", "Cifer", "Goralská polka",
 • goralské piesne a melódie vylúdené na sláčikových hudobných nástrojoch v podaní Ľudovej hudby Goral
 • clivé i veselé, huncútske goralské piesne vyspievané hlasmi ženskej speváckej zložky
 • rozprávanie skutočných príhod , tzv. "godiek" s humorným naladením o Karolickovi a iných ždiarskych zbojníkoch z úst ľudových rozprávačov

Ocenenie:
 • Cena Bronzovej čupagy - 3. miesto v kategórii autentického folklóru a Cena novinárov na Medzinárodnom festivale horských zemí v Zakopanom - 1999

Reprezentácia vlasti:
 • Poľsko, Dánsko, Česko, Rusko
Z histórie skupiny:
 • v roku 1925 vzniká prvý ľudový umelecký súbor pod názvom Ždiaran z iniciatívy Mateja, Jána a Jozefa Pitoňákovcov a Vojtecha Sobanského
 • po prestávke, v roku 1949 založil súbor pri Základnej škole učiteľ Jozef Olekšák
 • v 70- tich rokoch sa pod vedením Štefana Pitoňáka mení názov skupiny Ždiaran na názov Goral
 • po prestávke sa činnosť folklórnej skupiny obnovuje v roku 1993, pod vedením Petra Michaláka

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.