Folklórna skupina Goral - História
Goral - História
Goral - História
Folklórny súbor v Ždiari bol založený v roku 1949 riaditeľom neúplnej strednej školy Jozefom Olekšákom, kvôli oživeniu zabudnutých goralských tancov. Úspešne sa zúčastňoval celoslovenských súťaží. Vedúcim súboru bol Jozef Olekšák. Vystupovali pri vítaní delegácií v obci i v tatranských zotavovniach. Postupne sa pretransformoval na celoobecný súbor, ktorého členmi neboli len žiaci školy, ale aj dospelí obyvatelia obce. V roku 1954 sa už spomína pod názvom Ždiaran. V roku 1955 bol jeho vedúcim Miloš Adamjak a pomocným umeleckým vedúcim Matej Pitoňák.
V 70. rokoch začal v obci pôsobiť nástupca súboru Ždiaran, folklórny súbor s novým názvom Goral. Súbor vystupoval v zotavovniach vo Vysokých Tatrách, pri prijímaní významných návštev v obci, zúčastňoval sa na folklórnych slávnostiach a súťažiach. Vedúcim súboru bol Štefan Pitoňák. Už v 80. rokoch udržiaval súbor bohaté družobné styky s folklórnymi súbormi v Poľsku, napr. súborom Klimka Bachledu zo Zakopaného a ďalšími súbormi z Tatranskej Bukoviny, Jurgova či Nedece. V roku 1989 sa jeho vedúcim stal Ján Siska. Činnosť súboru bola začiatkom 90. rokov nepravidelná a opätovne bola obnovená v roku 1993. Vedúcim súboru bol do roku 1999 Peter Michalák a neskôr Mgr. Magdaléna Zoričáková.

Súbor sa pravidelne zúčastňuje na rôznych folklórnych slávnostiach a jeho vystúpenia sú súčasťou mnohých osláv v obci, regióne i zahraničí, najmä v Poľsku. Vyvrcholením medzinárodných kontaktov bolo vystúpenie na 31. ročníku festivalu horských zemí v Zakopanom, ktoré sa uskutočnilo v júli 1999. Súbor bol medzinárodnou porotou ocenený bronzovou valaškou v kategórii autentického folklóru a významnou Cenou novinárov.
Hudba pod vedením primáša Karola Gnebusa získala v Bratislave v roku 1994 ocenenie Laureát ľudovej hudby Slovenska. Na životaschopnosť súboru poukazujú nielen úspešne vystúpenia, ale aj organizácia Goralských folklórnych slávností, ktoré sa dostali do povedomia širokej verejnosti u nás i v zahraničí.