Návštevný poriadok

Image

Informačné tabule o prírodných rezerváciách a národnom parku slúžia Vám, preto Vás prosíme - neničte ich!

(§ 4, bod 2 Návštevného poriadku)

Na spríjemnenie pobytu v prírode využívajte vyznačené turistické a náučné chodníky, cykloturistické trasy a informačné strediská ochrany prírody.
(§ 4, bod 3 Návštevného poriadku)

Prírody sa dotýkajte iba srdcom. Farebná krása rastlín vám zvädne v dlani, chytený motýľ zomrie, vyrušené mláďa kamzíka či orla navždy stratí svoj domov.
(§4, bod 4 Návštevného poriadku)
Kvôli bezpečnému pobytu v prírode a starostlivosti o Vaše zdravie sme niektoré chodníky vo vysokohorskom prostredí od 1. novembra do 15. júna sezónne uzavreli.
(§4, bod 5, príloha è. 3 Návštevného poriadku)
Vychutnávajte pohyb po turistických a náučných chodníkoch prírodných rezervácií v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.
(§4, bod 5 Návštevného poriadku)
Odborne spôsobilé osoby sa postarajú o Váš bezpečný pobyt v horolezeckom a vysokohorskom prostredí národného parku mimo turistických a náučných chodníkov v čase od 16. júna do 31. októbra. (§4, bod 5 Návštevného poriadku)
V záujme ochrany vtáctva sú osobitne vyhradené miesta pre lietanie závesnými klzákmi a klzavými padákmi. (§4, bod 9 Návštevného poriadku)
V národnom parku nie sú vyhradené miesta pre stanovanie a bivakovania. Rozkladanie ohňa je povolené len na miestach vyhradených na tento účel v rekreačných osadách.
(§ 4, bod 10 Návštevného poriadku)
V záujme ochrany živočíchov v ich prirodzenom prostredí možno v národnom parku vodiť psy len s ochranným košom a na vodiacom remeni. V prírodných rezerváciách psov nemožno púšťať, vodiť ani nosiť. (§ 4, bod 10 Návštevného poriadku)
Pokoj a ticho národného parku vás lieči a zotavuje, nemôžu ho rušiť svetelné efekty, ani nadmerná hlučnosť reprodukovanej hudby mimo uzavretých priestorov budov. (§ 4, bod 11 Návštevného poriadku)
Pre zdravú rekreáciu a športovanie v prírode národného parku môžete využívať určené trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie, miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu, na rozkladanie ohňa, vybudované na tento účel v rekreačných areáloch. (§ 4, bod 12 Návštevného poriadku)
Neznečisťujte územie národného parku odpadkami. V období sucha v rezerváciách nefajčite, mohol by vzniknúť požiar. (§ 4, bod 14 Návštevného poriadku)
Chráňte podzemné klenoty, nevstupujte do priepastí a nesprístupnených jaskýň.
(§ 4, bod 14 Návštevného poriadku)