Zmluvy 2012
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2012 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Dodatok č. 1/2012
k zmluve č. 1/2011
3990,00 2.1.2012 31.12.2012  
002/2012 PVPS. a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vodné-0,9825/m3 bez DPH
stočné-0,9265/m3 bez DPH
5.1.2012 neurčito  
003/2012
SR - Obvodný úrad
Poprad
Darovacia zmluva 0 25.01.2012    
004/2012 LA, s.r.o.
Spišské Bystré
Zmluva o poskytovaní technickej služby vzájomná dohoda 2.2.2012 uplynutím záručnej doby  
005/2012 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 115,20 05.02.2012 04.02.2012  
006/2012 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec
Dodatok č. 1 k ZoD č. 246/2011 47,36 / tonu 23.02.2012 podľa ZoD  
007/2012 Obec Ľubica Zmluva o zneškodňovaní odpadu č. 26/2012 podľa čl. V 24.02.2012 neurčito  
008/2012 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Bratislava
Zmluva o elektronickej komunikácii   01.03.2012 neurčito  
009/2012 Envidom
Bratislava
Zmluva o vykonaní oddeleného zberu elektroodpadu   03.03.2012 neurčito  
010/2012 Št.ochrana prírody SR
SSJ
Liptovský Mikuláš
Zmluva o reklame   06.03.2012    
011/2012 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Veľký Slávkov
Zmluva o dielo č.006/2012 1200,00 15.03.2012 14.04.2012  
012/2012 Komunálna pisťovňa
Košice
PZP 125,30/ročne 03.04.2012 neurčito  
013/2012
Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1262,76 11.04.2012 31.12.2012  
014/2012 Jozef Olekšák
Ždiar 164
Zmluva o dielo 5000,00 18.04.2012 31.05.2012  
015/2012 Ing. Karol Fábry
Prešov

Dodatok č. 2 k MZ 340 0-2010 z dňa 27.12.2010 1830,00 18.04.2012 podľa mantátnej zmluvy  
016/2012 Jaroslav Hrebík
Voda, kúrenie, plyn
veľký Lipník 218
Zmluva o dielo 15813,75 15.05.2012 30.09.2012  
017/2012 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
Banská Bystrica
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 415,00/rok
bez DPH
15.06.2012 31.12.2014  
018/2012 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
Banská Bystrica
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní AS účtovná závierka 100,00/rok
bez DPH
konsolidovaná ÚZ 150,00/rok
bez DPH
15.06.2012 31.12.2014  
019/2012 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Veľký Slávkov
ZoD č. 043/2012 1778,00 26.06.2012 10 dní od zaplatenia FA  
020/2012
Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1262,76/ročne 11.07.2012 31.12.2014  
021/2012 Jozef Tropp
Ždiar 407
Zmluva o nájme nebytových priestorov 240,00/ročne 13.07.2012 31.12.2017  
022/2012 Danka Kušmireková
I.Stodolu 1
Kežmarok
Zmluva o nájme nebytových priestorov 30,00/ročne 31.07.2012 neurčito  
023/2012 Fekete Igor
Bratislava
Zmluva o účinkovaní 612,00 14.08.2012 11.08.2012  
024/2012 Mrva Róbert
Sereď
Zmluva o účinkovaní 258,00 14.08.2012 11.08.2012  
025/2012 Ing. Pavel Peschel
Limbach
Zmluva o účinkovaní 330,00 14.08.2012 11.08.2012  
026/2012 Gmina Tatranská Bukowina
Poľsko
Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu 0,00 04.09.2012 do finančného ukončenia projektu  
027/2012 Obec Osturňa Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu 0,00 04.09.2012 do finančného ukončenia projektu  
028/2012 SOZA
Bratislava
Hromadná licenčná zmluva 104,40 10.09.2012 12.08.2012  
029/2012 JUNO DS, s.r.o.
Stará Ľubovňa
Zmluva o dielo 19,98/m2 12.09.2012 31.08.2012  
030/2012 BAPAS Pavol Bachleda
Spišská Belá
Zmluva o dielo 7062,10 12.09.2012 30.09.2012  
031/2012 Igor Budzák a Anna Budzáková
Ždiar 176
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1367,76 31.12.2013 30.09.2012  
032/2012 Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
Dodatok č.1 k ZoD 1380,83 podľa ZoD 30.09.2012  
033/2012 Valent Kotarba
Ždiar 310
Zmluva o dielo 17,40/hod. 20.09.2012 29.10.2012  
034/2012 Ľubomír Nemešány
Ždiar 169
Zmluva o nájme nebytových priestorov 8000,00/ročne 20.11.2012 31.12.2022  
035/2012 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Dodatok č. 2/2012 k zmluve č, 1/2011 0 28.12.2012 podľa zmluvy  
036/2012 Ing. arch. Eva Mačáková URBA
Košice
Zmluva o dielo 2300,00 28.12.2012 30 dní od prevzatia pripomienok  
037/2012 DATALAN
Bratislava
Licenčná zmluva 108,00/mesačne 01.01.2013 neurčito