Objednávky r. 2012
 
 
P.č. objednávky
Dodávateľ
Názov a druh tovaru, služby
Cena spolu (€)
Dátum
E.D.E.N
Poprad
Elektroinštalačný materiál
 
19.03.2012
E.D.E.N
Poprad
Elektroinštalačný materiál
 
27.03.2012
Pavol Bachleda BAPAS
Spišská Belá
Oprava miestnej komunikácie
 
10.04.2012
E.D.E.N
Poprad
Elektroinštalačný materiál
 
18.04.2012
 
 
Sound FOX production
Poprad
 
Ozvučnie GFS 2012
 
 
07.05.2012
 
 
BAPAS
Pavol Bachleda
Poprad
 
zemné práce
 
 
06,07,08.2012
 
 
Valent Kotarba
Ždiar 310
 
výkop zeminy
 
 
20.07.2012
 
 
Peter Šuba
Spišská Nová Ves
 
prekládka
 
 
27.07.2012
 
 
E.D.E.N.
Poprad
 
elektro materiál
 
 
30.07.2012
 
 
E.D.E.N.
Poprad
 
elektro materiál
 
 
30.07.2012
 
 
KOBE
Spišská Belá
 
betón
 
 
07.08.2012
 
 
Valant Kotarba
Ždiar 404
 
zemné práce
 
 
 
 
 
E.D.E.N.
Poprad
 
elektro materiál
 
 
27.08.2012
 
 
Valanet Kotarba
Ždiar 404
 
zemné práce
 
 
28.08.2012
 
 
Anton Murín
Poprad
 
prekládka MTS
 
 
31.08.2012
 
 
KOBE SK, s.r.o.
Spišská Belá
 
obklad
 
 
17.09.2012
 
 
MEVAKO, s.r.o.
Rožňava
 
palstové nádoby a koše
 
 
11.10.2012
 
 
AGMC PLUS, s.r.o.
Poprad
 
hasiace prístroje a značenie - OHZ
 
 
12.10.2012
 
 
Ing. Viera Krúpová
Poprad
 
spracovanie žiadostí EF
 
 
 
15.10.2012
 
 
NOVOSPOL-JUNIOR
Novoroľník Marcel
Spišská Belá
 
PD - revízne správy elektro OHZ
 
 
12.10.2012
 
 
Penzión Strachan
Ždiar
 
občerstvenie
 
 
23.10.2012
 
 
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
 
posypový materiál
 
 
26.10.2012
 
 
EPROMONT Tatry, s.r.o.
Kežmarok
 
rekonštrukcia elekt. prípojky
 
 
23.11.2012
 
 
Tlačiareň Kežmarok, s.r.o,
 
kalendár Ždiar 2013
 
 
30.11.2012
 
 
 
E.D.E.N.
Poprad
 
elektro materiál
 
 
03.12.2012
 
 
Jaroslav Hrebík
Veľký Lipník
 
havarijný stav UK a kanalizácia
 
do 7000,00
 
26.11.2012