Zmluvy 2013
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2013 Podtatranská knižnica Poprad Dohoda o spolupráci 166,00 25.01.2013 31.12.2013  
002/2013 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke - 05.02.2013 31.12.2013  
003/2013 Správa katastra Prešov Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - 07.02.2013 31.12.2013  
004/2013 Dalibor Budzák
Tatranská Javorina 48
Kúpna zmluva 250,00 15.02.2013 28.02.2013  
005/2013 Livonec s.r.o.
Poprad
Mandátna zmluva 72€/štvrťročne 23.02.2013 neurčito  
006/2013 Valent Kotarba
Ždiar 527
Zmluva o dielo 60,00 27.02.2013 31.03.2013  
007/2013 Ing. Peter Dzilský
Ždiar 494
Zmluva o prevádzkovaní internetivej stránky 85,00/mesačne 27.02.2013 neurčito  
008/2013 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
ZoD 7.200,00 12.03.2013 30.04.2013  
009/2013 Advokátska kancelária
JUDr. Sidor
Poprad
Mandátna zmluva podľa čl.II 09.04.2013 doba počas
súdneho konania
 
010/2013 PVPS, a.s.
Poprad
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpad.vôd vodné: 1,0415/m3
stočné: 1,0006/m3
17.04.2013 neurčito  
011/2013 Valent Kotarba
Ždiar 527
ZoD 18/m2 20.04.2013 31.05.2013  
012/2013 VÚC Prešov Zmluva o poskytnutí FPM č. PL-SK/PO/IPP/III/042 41218,00 02.05.2013 31.10.2013  
013/2013
Slovak Telekom
Bratislava
Dodatok ku zmluve 13,99/mesačne 02.5.2013 neurčito  
014/2013 Mgr. Babriela Krasuľová
Piešťany
Zmluva o nájme nebyt.priestorov 113,98/mesačne 02.5.2013 30.06.2014  
015/2013 Ján Mačák - Stolárstvo Domino
Ždiar 248
Zmluva o dielo
č.201301/PL-SK
21493,26 11.05.2013 30.06.2013  
016/2013 Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
Poprad
Zmluva o dielo č.
201302/PL-SK
8035,84 14.05.2013 30.06.2013  
017/2013 Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.
Kežmarok
Zmluva o dielo
č. 201303/PL-SK
10615,03 14.05.2013 30.09.2013  
018/2013 Úrad práce, sociáonych vecí a rodiny Poprad Dohoda č. 17/parg. 52/2013 1311,75 21.05.2013 31.10.2013  
019/2013 Ing. arch. Róbert Burger
Ždiar 237
Mandátna zmluva č. 1/2013 480,00 24.05.2013 30.06.2013  
020/2013 VPS Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Starý Smokovec 45
ZoD č. 333/2013 64 549,80/36 mesiacov 24.05.2013 31.05.2016  
021/2013 SPV 33, s.r.o.
Pezinok
Darovacia zmluva 1000,00 24.05.2013    
022/2013 LV SERVIS.SK
Ždiar 473
Zmluva o poskytovaní tech, služby č. 2013/01 4926,24 + 12,00€/hod. technik 03.06.2013 do konca záručnej doby  
023/2013 Gustáv Antoška - DATAZ
Smolenice
Zmluva o dielo 840,00 03.06.2013 30.06.2013  
024/2013 SPP- distribúcia, a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena 0 18.06.2013 __  
025/2013 VÚB, as.
Bratislava
Zmluva o kontokorenom úvere č. 566/2013/UZ 40 000,00 20.06.2013 17.06.2014  
026/2013 SPP, a.s.
Bratislava
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu   19.07.2013 31.07.2014  
027/2013 SPP, a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena - 22,07,2013 neurčito  
028/2013 Slovnaft, a.s.
Bratislava
Zmluva o predaji motorových palív   11.09.2013 neurčito  
029/2013 PeaDr. Alžbeta Karolyiová, Prešov Zmluva o nájme   11.09.2013 30.06.2014  
030/2013 Mgr. Ivona Nosálová
Tatranská Lomnica
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme   11.09.2013 podľa Zmluvy o nájme  
031/2013 PVPS, a.s. Dodatok č. 4 o prevádzkovaní infraš. majetku   13.09.2013 podľa Zmluvy o nájme  
032/2013 Zuzana Mačáková
Ždiar 281
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
033/2013 Jaroslav Kriššák
Ždiar 551
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
034/2013 Miroslav Kriššák
Ždiar 550
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
035/2013 Monika Kriššáková
Ždiar 285
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
036/2013 Jarmila Miškovičová
Ždiar 284
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
037/2013 Matej Kriššák
Ždiar 281
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
038/2013 Marek Kriššák
Ždiar 282
Zmluva o výpožičke 0 24.09.2013 neurčito  
039/2013 Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ždiar
Zmluva o výpožičke 0 27.09.2013 2020  
040/2013 PhDr. Ján Olejník, CSc.
Sibír 52/IV
062 01 Nový Smokovec
Autorská zmluva 407,78 27.09.2013 30.07.2013  
041/2013 PhDr. Božena Malovcová
Jarmočná 1303/6
Poprad
Autorská zmluva 232,96 27.09.2013 30.07.2013  
042/2013 Ing. Marta Bednárová
Kollárova 1170/2
Poprad
Autorská zmluva 332,15 27.09.2013 30.07.2013  
043/2013 Ing. Martina Šlampová
Uralská 14
Poprad
Autorská zmluva 529,49 27.09.2013 30.07.2013  
044/2013 PhDr. Zuzana Kollárová
Na letisko 2129/28
Poprad
Autorská zmluva 435,77 27.09.2013 30.07.2013  
045/2013 Natália Kolenčíková
Krušetnica
Zmluva o dielo 2 eurá/normostranu 27.09.2013 31.08.2013  
046/2013 Ján Slivinský
Slovenská Ves 129
Zmluva o dielo 10 €/fotografiu 27.09.2013 31.08.2013  
047/2013 Marcel Tobis
Pod Muráň 14
Tatranská Javorina
Zmluva o dielo 10 €/fotografiu 27.09.2013 31.08.2013  
048/2013 Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ždiar
dodatok č. 2 k Zmluve o nájme 0 27.09.2013 30.09.2013  
049/2013 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o,.
Veľký Slavkov
Zmluva o dielo č. 76/2013 5610,00 30.10.2013 15.11.2013  
050/2013 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 18 €/ hod. 07.12.2013 30.04.2019  
051/2013 Mesto Svit Darovacia zmluva 700,00 10.12.2013 -