Informácie o výsledkoch obstarávaní

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Vestník VO, č. 60/2013-26.03.2013