Zmluvy 2014
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie vrátane DPH (v EUR)
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
001/2014 Tatranská galéria Poprad Zmluva o výpožičke výtvar. diela č. 1/2014 - 14.01.2014 31.12.2014  
002/2014 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
Zmluva o dielo 4000,00 23.01.2014 30.09.2014  
003/2014 RNDr. Peter Bohuš
Palárikova
Košice
Zmluva o dielo 700,00 20.02.2014 do ukončenia admin.procedúry  
004/2014 Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. ZoD č. 11/2014 podľa prílohy ZoD 20.02.2014 31.12.2016  
005/2014 Advokátska kancelária JUDr. SIDOR, s.r.o.
Poprad
Dodatok č. 1 k mndátnej zmluve zo dňa 9.4.2013 podľa MZ 21.02.2014 do ukončenia mandátnej zmluvy  
006/2014 Ľubomír Nemešany
Ždiar 169
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.11.2012 podľa zmluvy o dielo 18.03.2014 podľa zmluvy o dielo  
007/2014 Envidom
Ružová dolina 6
Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní oddeleného zberu chladiace zariadenia komp. 156€/t
chladiace zariadenia nekomp. 120€/t
veľké dom.spotrebiče 156€/t
malé domáce spotrebiče 156€/t
18.03.2014 neurčito  
008/2014 Rastislav Kriššák
Ždiar 270
Zmluva o dielo 2512,00 28.03.2014 30.09.2014  
009/2014 Jozef Pitoňák
Ždiar 384
Zmluva o dielo 19,80 01.04.2014 31.05.2014  
010/2014 Martin Pavličko
Tatranská 26
059 01 Spišská Belá
Zmluva o dielo 5405,19 10.05.2014 31.10.2014  
011/2014 URBA, s.r.o.
Košice
Zmluva o dielo 9800,00 20.05.2014 30 dní od prevzatia vyhodnotenia pripomienok od obstarávateľa  
012/2014 Nadácia Pontis
Bratislava
Zmluva o nefinančnom dare - 28.05.2014 30.09.2014  
013/2014 SPP, a.s.
Bratislava
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu viď príloha č. 1 dodatku č. 02 06.06.2014 30.06.2016  
014/2014 Terézia Mandzáková
Humenné
Zmluva o účinkovaní 500,00 06.06.2014 06.06.2014  
015/2014 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí auditor. služieb viď zmluva 11.06.2014 31.12.2016  
016/2014 Ing. Cibulová Daniela
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
Dodatok ku zmlu o poskytnutí auditor. služieb viď dodatok 11.06.2014 31.12.2016  
017/2014 PaedDr. Alžbeta Korolyová, Prešov Dodatok k nájomnej zmluve č. 1   02.07.2014 31.08.2015  
018/2014 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo
č. 16072014
430 537,34 22.07.2014 30.06.2015  
019/2014 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
Zmluva o dielo 68 956,28 25.07.2014 do 2 mesiacov od začatia výstavby  
020/2014 VSE, a.s.
Košice
Zmluva o pripojrní   25.07.2014 neurčito  
021/2014 Ing. Karol Fábry
Prešov
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve   26.07.2014 podľa mandátnej zmluvy  
022/2014 Peter Cmorík
Veľký Krtíš
Zmluva o účinkovaní č. 2/2014 1500,00 26.07.2014 09.08.2014  
023/2014 FS Podhale, Jurgow Zmluva o účinkovaní č. 3/2014 90,00 12.08.2014 10.08.2014  
024/2014 FS Magurák
Kežmarok
Zmluva o účinkovaní č. 4/2014 150,00 12.08.2014 10.08.2014  
025/2014 FS Maguranka
Spišská Stará Ves
Zmluva o účinkovaní č. 5/2014 100,00 12.08.2014 10.08.2014  
026/2014 FS Wiyrchowiane
B. Tatranská
Zmluva o účinkovaní č. 6/2014 100,00 12.08.2014 10.08.2014  
027/2014 Ján Pavlikovský a manž. Iveta
Ždiar 114
Kúpna zmluva 116,00 16.08.2014 -  
028/2014 Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb poplatok 40,00/mesačne 26.08.2014 13.08.2016  
029/2014 Ján Stropkai
Ždiar 257
Zmluva o nájme nebytových priestorov 20,00/rok 18.09.2014 31.12.2015  
030/2014 Ján Pavlikovský a manž. Iveta
Ždiar 114
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 23.7.2014 - 11.10.2014 -  
031/2014 Ing. Karol Petz
Prešov
Mandátna zmluva 2200,00 11.10.2014 po odovzdaní a prevzytí stavby mandantom  
032/2014 Spišská katolícka charita
Spišská Nová Ves
Zmluva o nájme 1,00/ročne 11.10.2014 31.12.2024  
033/2014 Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Dodatok č. 3 k zmluve č. 145/2006 3293,67 27.11.2014 podľa zmluvy  
034/2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
ZoD č. 70/2014 19620,00 19.12.2014 30.06.2015  
035/2014 EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
Dodatok č. 1 k ZoD 70/2014 20.196,00 30.12.2014 30.06.2015